Christine Furu Hallbarhet for kreatoren

Hållbarhet för kreatören, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 10.11.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
18.11.2024 - 1.12.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten. 
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                 

Hållbarhet för kreatören: 18.11–1.12.2024

Föreläsare:
Christin Furu 
Projektforskare, föreläsare och författare som utforskar sambandet mellan naturnärhet, resiliens och hållbarhetsutbildning i ECEC utifrån en relationell världsbild och posthumanistiska perspektiv. Hon är även yogalärare och "space maker" och driver plattformen "refugium". 

Kursen handlar om inre och yttre dimensioner av hållbarhet, som behandlas separat i två föreläsningar. Vi kommer att utforska ämnet genom olika teman, såsom världsbild, värdegrund, välbefinnande och hälsa, tidshantering och relationsperspektiv. Målet är att du efter föreläsningen ska ha byggt på din kunskap, kompetens och mindset för att skapa förutsättningar till självledarskap samt kapacitet att förändra verksamheten i en mer hållbar riktning. Detta är viktigt för att du genom din verksamhet ska kunna genuint bidra till att samhället och kulturen förändras och blir mer hållbar. 

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.