Christian Olofsson Kultur och Hallbarhet i Samhallet

Kultur och hållbarhet i samhället, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 25.11.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
2.12.2024 - 22.12.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten.
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                      

Kultur och hållbarhet i samhället: 2–22.12.2024

Föreläsare:
Christian Olofsson
Grafisk designer och evenemangsarrangör, bland annat dansfesten "Flora" och den hållbara festivalen "Skogsfesten", verksam i Göteborg. 

Genom föreläsningen "Liv i kvarteren" får du följa med på en resa som utforskar hur kreativitet kan användas för att utmana och förändra det rådande systemet. Kursen består av en föreläsning som tar upp hur kulturen kan vara ett motstånd mot den kommersialiserade staden. Du kommer att få höra om ämnen som ruralisering, ockupation, psykedeliska diskotek, punk och dans och musik som resistens mot dominerande kultur. Du kommer också att få veta hur vi arrangörer tänker kring vår fest Flora, som är ett exempel på ett hållbart kulturevenemang. Efter föreläsningen kommer du att ha en bättre insikt i hur du kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom ditt kulturella uttryck. Detta är ett viktigt ämne eftersom vi lever i en klimatkris och vi behöver drömma om och kämpa för en annan framtid. Kulturen är en kraft som kan förändra världen. 

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.