Francine Gorman Projekt evenemang

Projekt och evenemang, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 26.8.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
2.9.2024 - 22.9.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten.
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                      

Projekt och evenemang: 2.9–22.9.2024

Föreläsare:
Francine Gorman 
Musikindustrikonsult, curator, kreativ strateg, evenemangsproducent och redaktör baserad i London, England. 

Den här föreläsningen ger en inblick i musikbranschens inre verksamhet, och erbjuder kulturarbetare vägledning angående projektutveckling och leverans, och ger kreatörer möjlighet att förstå det bredare industriekosystemet som omger musiken de skapar. Ämnet utforskas genom teman som kulturellt entreprenörskap, konceptutveckling, projektledning och evenemangsproduktion, samtidigt som vi beaktar utvecklingen och rörelser som är vanliga inom musikbranschen idag, såsom artistexportmodeller och könsrepresentation. Föreläsningen syftar till att erbjuda en djup, praktisk insikt i metoder för att konceptualisera, utveckla och leverera kulturevenemang – och de många överväganden att ta hänsyn till i varje skede av denna kreativa resa. Ämnet är relevant att utforska eftersom varje kreatör har möjlighet att bli en kulturentreprenör och att utveckla nya och spännande sätt att dela sina idéer och leverera sitt arbete på.  

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet. 

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.