Richard Strange Kreator entreprenor

Kreatör och entreprenör, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 25.8.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
2.9.2024 - 22.9.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten.
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                 

Kreatör och entreprenör: 2–22.9.2024

Föreläsare:
Richard Strange 
Författare, skådespelare, musiker och kurator, som var grundaren och frontmannen för protopunkartrockbandet Doctors of Madness på 1970-talet. Han har också varit involverad i flera andra musikprojekt, film- och teaterproduktioner, konstutställningar och radioprogram. Baserad i London, England. 

Den här föreläsningen handlar om entreprenörskap i konsten, och hur misslyckande är en nödvändig och värdefull del av den kreativa processen. Du får höra om min personliga och professionella resa som rockmusiker, skådespelare, performancekonstnär, curator, författare och samarbetspartner med några av de mest inflytelserika namnen i samtida kultur. Ämnet utforskas genom teman som risktagande, nyfikenhet, nödvändighet, återvinning, samarbete och hållbarhet. Föreläsningen syftar till att inspirera dig att vara modig, självsäker och glad i ditt kreativa arbete, och att hitta lösningar på de problem som du stöter på. Ämnet är relevant att utforska eftersom det utmanar den rådande synen på framgång och misslyckande inom konstvärlden, och visar hur du kan utveckla din talang i din egen takt, snarare än att låta dig styras av kommersiella krav och förväntningar. 

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.