Arbetslivet är i ständig förändring. Kravet på en breddad och ibland fördjupad kunskap bland arbetstagare växer. Vill du utveckla tidigare kunskap för att möta de krav som ställs på dig på arbetsmarknaden? Funderar du på om studier på Novia är det rätta för dig?

Vi erbjuder följande möjligheter:

Öppna YH: Path - för dig som siktar på examensstudier

Studera i grupp med dagstuderande. Ledstudier på 30 sp är en alternativ väg till examensstudier. Studierna lämpar sig för såväl andra stadiets studerande som för dig som av någon orsak är utan studieplats och vill påbörja studier inom någon utbildning. Klicka för mer information och anmälan.

Öppna YH: Flex Path - för dig som vill studera flexibelt med sikte på examensstudier

Flexstudier är anpassade för dig som är i arbetslivet. Studierna anordnas flexibelt som flerformsstudier och i stor omfattning på distans. Flexstudier ger dig möjlighet att flexibelt avlägga examensstudier under en betydligt längre tid än som examensstuderande. Studierätt beviljas för hela modulen. Klicka för mer information och anmälan.

Öppna YH: Pro - för dig som vill växa professionellt

Fristående kurser planerade som fortbildning för alumner, andra yrkesverksamma och övriga intresserade. Innehåll och målsättning är de samma som inom examensutbildning men genomförandet är till  stor del planerat utgående från yrkesverksamma behov. En del av kurserna ger dock möjlighet till deltagande i grupper tillsammans med examensstuderande. Studierätt beviljas för en termin eller för enskilda kurser. Klicka för mer information och anmälan.

Öppna YH: Pro+ - för dig som vill växa professionellt 

Större helheter/moduler skräddarsydda för dig som är i yrkeslivet och vill utveckla din professionalitet. I vissa fall kan studierna leda till en specifik behörighet. Efter slutförda studier får du ett intyg. Studierätt beviljas för hela modulen. Klicka för mer information och anmälan.

Öppna YH: Integrated - för dig som vill delta i Novias ordinarie utbud inom examensutbildning

Anmäl dig till en termin åt gången, alternativt till en specifik enskild kurs. Undervisningen ordnas i de flesta fall dagtid. Klicka för mer information och anmälan.

Specialiseringsutbildning

Specialiseringsutbildningar är till för personer i arbetslivet som redan avlagt en högskoleexamen eller för personer som skaffat sig motsvarande kunskaper på annat håll. Specialiseringsutbildningar omfattar minst 30 sp. Utbildningarna genomförs i samarbete med annan högskola och i nära samarbete med arbetslivet. Klicka för mer information och anmälan.

Annan fortbildning

Genom samarbete med andra aktörer erbjuder vi olika kurser till enskilda personer och organisationer. En del av  fortbildningskurserna ger studiepoäng och finns även med bland vårt kursutbud. Klicka för mer information och anmälan.

Vi erbjuder följande möjligheter

För andra stadiets studerande

Studerar du på andra stadiet i yrkesskola eller gymnasium? Välkommen att komplettera dina studier hos oss! Öppna YH-studier vid Novia är kostnadsfria för dig som studerar på andra stadiet. Klicka för mer information.

Kvinna jobbar vid dator 3

Aktuella kurser och utbildningar

Anmälan till fortbildningar, kurser och specialiseringsutbildningar sker via vårt kursutbud. 

 

Du kan avlägga studier vid Novia utan att vara inskriven som examensstuderande. Hos oss kan du pröva på högskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder, inleda en ny karriär, utveckla dig själv eller hitta just den fortbildning du behöver i arbetslivet.

Vi erbjuder studier inom bioekonomi, företagsekonomi, konst och kultur, teknik och sjöfart samt hälsa och välfärd. Utbildningarna finns i Vasa, Åbo, Jakobstad och Raseborg. Många kurser ordnas också som online-studier oberoende av ort. Se närmare i den detaljerade kursinformationen.
För att delta i studier och ta del av de tjänster som högskolan erbjuder krävs en stark identifiering av studerande.

Anmälan till kurser

Anmälan till kurser och moduler sker via vårt kursutbud och respektive kurs/modul. Studierätt beviljas i anmälningsordning, om inte annat framkommer i den detaljerade kursinformationen.

Du lägger till kursen i köpkorgen och skapar ett användarkonto i vårt anmälningssystem. Bekräfta sedan din anmälan. Information om betalning av studieavgiften kommer per mejl efter kursstart. 

Om du är intresserad av att anmäla dig till integrerade studier, hittar du anmälningslänken i samband med information om integrerade studier.

Vanliga frågor och svar

Vilken är skillnaden mellan att vara inskriven vid Novia och att studera inom Öppna YH?

Som studerande vid öppna yrkeshögskolan är du en så kallad icke- examensstuderande och har inga studiesociala förmåner. Du kan heller inte få en examen genom öppna yrkeshögskolan.

Vilka kurser kan jag studera inom Öppna YH?

I princip är alla kurser inom Novia öppna för studerande inom öppna yrkeshögskolan, men varje utbildning bestämmer om de kan ta emot fler studerande till grupperna och om det krävs någon förkunskap för att kunna delta i kurserna. En del kurser marknadsför vi särskilt, du hittar dem på Novias "webbplats" under Öppna YH, kurser och utbildningar.

Vem kan hjälpa mig med att planera studier inom Öppna YH?

När det gäller allmänna frågor kring öppna yrkeshögskolan så kontaktar du koordinatorn, se kontaktuppgifter till höger (nere på sidan) eller oppnayh@novia.fi . Vet du redan inom vilket område du vill studera men behöver vägledning så kontaktar du utbildningsansvarig, som även kan hänvisa dig till studievägledaren för den aktuella utbildningen.

Kan man studera inom Öppna YH då man är arbetslös?

Ja, det kan du göra. Vänligen kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-centralen) på din ort i dessa frågor för korrekt information om arbetslöshetsförmåner. 

Hålls alla studier inom Öppna YH dagtid?

Om man deltar i kurser som ges till examensstuderande så är de flesta kurser dagtid, men det finns undantag och även kurser som är helt virtuella.

Får man intyg över avlagda prestationer?

Ja, du begär intyg när du behöver. Är din studierätt aktiv och du har tagit i bruk Novia användarkonto kan du beställa ett elektroniskt intyg via denna länk: intra.novia.fi/studier/peppi/ I annat fall kontaktar du koordinator för Öppna YH eller skickar e-post till oppnayh@novia.fi

 

Vad är skillnaden mellan att studera integrerat och att gå via Öppna YH-leden?

  • En studerande som anmält sig till Öppna YH-leden är garanterad att få ta del i studier under ett år som uppgår till 30 sp. På basen av dessa kan personen antas till utbildningen via separat ansökan, dock kan krävas att vissa kriterier uppfylls för antagande till examensutbildning. Det här är utbildningsspecifikt.
  • En integrerad studerande kan ta de kurser där extra studerande ryms med och om ansvarig lärare godkänner deltagandet. Den som studerar integrerat söker in via gemensam ansökan, GA.

Blir jag antagen automatiskt till Novia om jag studerat inom Öppna YH?

 Nej. Öppna YH är ingen genväg. För att bli antagen bör du söka in och klara urvalsprovet. Men sedan när du är antagen kan du anhålla om att få dina tidigare prestationer tillgodoräknade.

Blir jag antagen automatiskt till Novias utbildning om jag studerat Path eller Flex Path utbildningar?

Nej, Öppna YH är ingen genväg. För att bli antagen bör du  söka in och uppfylla de kriterier som krävs för högskolestudier.

Saknar du yrkeshögskolebehörighet men känner att studier vid Novia lockar?

Ibland kommer livet emellan, arbete lockar och studierna på andra stadiet lämnas på hälft. Dvs. ingen examen från andra stadiet men yrkeserfarenhet. Hur gå vidare? En studerande inom Öppna YH som avlägger 60 sp har påvisat att hen har studiebehörighet och kan söka in via den gemensamma antagningen. Ansökan sker på våren och handhas av studieinfo.fi. Kontakta oppnayh@novia.fi om detta är aktuellt.

Jag är inskriven vid en annan högskola–kan jag ta kurser vid Novia via Öppna YH?

Det går nog bra men mellan en del högskolor finns ett avtal som kallas flexibel studierätt (JOO-studier), på finska JOO-sopimus (sopimus joustavasta opinto-oikeudesta). Det innebär att studerande ges möjlighet att ansöka om rätt att avlägga studier vid annan högskola. Det här kostar då inget för studerande. Kontakta din egen studiebyrå för mer information. Detsamma gäller studerande från Novia som vill avlägga kurser inom annan högskola.

Kan jag räkna tillgodo tidigare avlagda studier?

I princip görs tillgodoräknande av tidigare avlagda studier först när du blivit antagen som examensstuderande.

Jag har studerat inom Öppna YH men kommer inte längre in på Novias nätverk, vad ska jag göra?

Har du kommit ihåg att anmäla dig? Om du studerar inom Öppna YH bör du anmäla dig både för höst- och vårterminen!

Jag har ännu många frågor om Öppna YH-studier –vem kan jag kontakta?

Kontakta oss på oppnayh@novia.fi .  Berätta kort ditt ärende, vill du att vi ringer upp så meddela ditt telefonnummer. 

Kan man delta i Öppna YH:s virtuella utbildningar fastän man bor i annat land?

Ja, det går bra – välkommen med!

Kontakta oss

Om du har frågor kring Öppna YH-studier eller annan fortbildning kan du kontakta oppnayh@novia.fi eller fortbildningsservice@novia.fi. Du kan också ge respons eller kommentarer via formuläret. 

OBS! Vänligen beakta att vi är på semester och inte nåbara under juli månad . Vi är tillbaka 5.8.2024. 

Feedback

Du kan ge respons eller kommentarer gällande Öppna YH och annan fortbildning via formuläret nedan.

Kom ihåg att ange e-postadress om du önskar att vi kontaktar dig!

Anita Kronqvist

Koordinator för fortbildningsservice

DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.