diskussion2

Genom att erbjuda ett mångsidigt utbud av kurser, seminarier och längre fristående studiehelheter strävar vi till att främja kontinuerligt lärande.

Vår strategi innehåller en målmedveten kundorientering, vilket innebär att vi strävar till att tillfredsställa kundens utbildningsbehov samt bidra till utvecklingen av verksamheter och tjänster inom näringsliv och arbetsliv.

Vi är med och utformar kundanpassade utbildningspaket i samråd med arbetslivet

En stor del av dessa fortbildningar erbjuds

  • inom Edunova Ab, som ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) och Yrkeshögskolan Novia
  • inom AboaMare Ab, som ägs av Yrkeshögskolan Novia och Axxell.

Kontakta oss

Om du har önskemål kring utbildningar och seminarier är du välkommen att kontakta oss på fortbildningsservice@novia.fi .