Allmänt

Studier inom en specialiseringsutbildning betyder att du bygger på eget kunnande och din kompetens. Studierna i sig ger ingen speciell behörighet eller examen. Utbildningarna är långvariga och omfattar minst 30 sp. Utbildningarna passar för dig som

 • vill fördjupa din expertis
 • behöver bredare och interprofessionella färdigheter
 • fungerar som sakkunnig i olika samfund och nätverk
 • inriktar dig på mer krävande sakkunniguppgifter

 

 

Interprofessionell hälsa och välfärd

Nätverk

Specialiseringsutbildningar arrangeras inom ett större nätverk som består av högskolor i Finland. Utbildningarna genomförs i nära smarbete med arbetslivet. De specialiseringsutbildningar som Novia erbjuder är i regel på svenska men god förmåga att förstå finska (och engelska) krävs eftersom en del studielitteratur är på annat språk.

Anmälan

De specialiseringsutbildningar som nu är aktuella och  startar hösten 2024  hittar du här.

 

Novia har under åren erbjudit följande specialiseringsutbildningar
 • Specialiseringsutbildning i interprofessionell kompetens inom utvecklingen av digitaliseringen inom social- och hälsovård, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom akutvårdsarbete, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning för sakkunniga inom palliativ vård, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom mental- och missbrukarvård, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning i barnskyddsarbete, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom Bioekonomi, 30 sp 2019
 • Specialiseringsutbildning inom musik- och dockteater, 30 sp