Allmänt

Studier inom en specialiseringsutbildning betyder att du bygger på eget kunnande och din kompetens. Studierna i sig ger ingen speciell behörighet eller examen. Utbildningarna är långvariga och omfattar minst 30 sp. Utbildningarna passar för dig som

 • vill fördjupa din expertis
 • behöver bredare och interprofessionella färdigheter
 • fungerar som sakkunnig i olika samfund och nätverk
 • inriktar dig på mer krävande sakkunniguppgifter

 

 

Interprofessionell hälsa och välfärd

Nätverk

Specialiseringsutbildningar arrangeras inom ett större nätverk som består av högskolor i Finland. Utbildningarna genomförs i nära smarbete med arbetslivet. De specialiseringsutbildningar som Novia erbjuder är i regel på svenska men god förmåga att förstå finska (och engelska) krävs eftersom en del studielitteratur är på annat språk.

Anmälan

De specialiseringsutbildningar som är aktuella 2022-2023 har redan startat men när vi marknadsför nya utbildningar, hittar du dem här.

Novia har under åren erbjudit följande specialiseringsutbildningar
 • Specialiseringsutbildning i interprofessionell kompetens inom utvecklingen av digitaliseringen inom social- och hälsovård, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom akutvårdsarbete, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning för sakkunniga inom palliativ vård, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom mental- och missbrukarvård, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning i barnskyddsarbete, 30 sp
 • Specialiseringsutbildning inom Bioekonomi, 30 sp 2019
 • Specialiseringsutbildning inom musik- och dockteater, 30 sp