Förkunskaper

Öppna yrkeshögskolestudier är till för alla oberoende av förkunskaper eller ålder. För att inleda studier på högskolenivå krävs ändå att du har tillräckliga språkkunskaper i undervisningsspråket, och kan hantera dator och de program som krävs för att delta i undervisningen. 

För att kunna delta i specialiseringsutbildningar krävs  att du redan har avlagt en högskoleexamen eller har på annat sätt skaffat motsvarande kunskaper. De specialiseringsutbildningar som Novia erbjuder är i regel på svenska men god förmåga att förstå finska (och engelska) krävs eftersom en del studielitteratur är på annat språk än svenska.

För att studera inom alla våra icke-examensutbildningar krävs grundläggande färdigheter gällande digitalt kunnande eftersom du ska skriva och ladda upp dina texter och även delta i online evenemang med både ljud och bild. Tillräckliga språkkunskaper behövs för att kunna ta till dig litteratur på de båda inhemska språken samt engelska.


I den detaljerade kursinformationen framgår eventuella krav på andra förkunskaper.

Studerande presenterar

Studiefärdigheter

Studier på högskolenivå innebär att studieframgången är på studerandes eget ansvar. Eftersom alla studerande är unika och studiestilar varierar har vi arbetat fram en del goda råd och tips som alla studerande vid Novia har möjlighet att ta del av.

Vårt material gällande studiefärdigheter, studieteknik etc. finns på intranätet (kräver inloggning). Du får användarnamn och lösenord för inloggning då du har fått studierätt vid Novia.

Studievägledning

Du har även möjlighet att boka tid hos studievägledare för att få hjälp med att reda ut dina eventuell frågetecken gällande studierna. Känner du att du behöver stöd med att planera dina studier så kan du boka tid hos studievägledare för handledning (kräver inloggning)

Vill du redan nu kontakta en studievägledare kan du nå dem genom att skicka ett meddelande till studiehandledning@novia.fi