Förkunskaper

Öppna yrkeshögskolestudier är till för alla oberoende av förkunskaper eller ålder. För att inleda studier på högskolenivå krävs ändå att du har tillräckliga språkkunskaper i undervisningsspråket, och kan hantera dator och de program som krävs för att delta i undervisningen. 

För att kunna delta i specialiseringsutbildningar ska du ha avlagt en högskoleexamen eller har på annat sätt skaffat motsvarande kunskaper. De specialiseringsutbildningar som Novia erbjuder är i regel på svenska men god förmåga att förstå finska (och engelska) krävs eftersom en del studielitteratur är på annat språk än svenska.

För att  du ska kunna studera inom våra icke-examensutbildningar förutsätts det att du har grundläggande digitala färdigheter eftersom du ska skriva och ladda upp dina texter och även delta i online evenemang med både ljud och bild. Tillräckliga språkkunskaper behövs för att kunna ta till dig litteratur på de båda inhemska språken samt engelska.


I den detaljerade kursinformationen framgår eventuella krav på andra förkunskaper.

Studerande presenterar

Studiefärdigheter

Studier på högskolenivå innebär att studieframgången är på studerandes eget ansvar. Eftersom alla studerande är unika och studiestilar varierar har vi arbetat fram en del goda råd och tips som alla studerande vid Novia har möjlighet att ta del av.

Vårt material gällande studiefärdigheter, studieteknik etc. finns på intranätet (kräver inloggning). Du får användarnamn och lösenord för inloggning då du har fått studierätt vid Novia.

Studievägledning

Har du frågor som berör studier inom Öppna YH?
Tillsammans kan vi fundera vidare på dina möjligheter, kontakta oss på oppnayh@novia.fi

 

När du registrerat dig som studerande inom Öppna YH kan du även boka tid hos studievägledare för att få hjälp med att reda ut dina eventuell frågetecken gällande studierna. 
När du är registrerad studerande och har tagit ibruk Novia inloggning hittar du information till studievägledning via intranätet och denna sida:  https://intra.novia.fi/studier/oppen-yh-studerande/studievagledning/