Studier som inte leder till examen är i regel avgiftsbelagda. Vissa kategorier av studerande befrias från studieavgiften när det gäller studier inom Öppna YH.

Om du studerar på andra stadiet eller i en annan högskola i Finland och vill avlägga Öppna YH-studier vid Novia, befrias du från studieavgiften. Även Novias registrerade alumner studerar avgiftsfritt vid Öppna YH. Meddela i samband med anmälan om du hör till någon av ovannämnda kategorier. Du kan också kontakta oppnayh@novia.fi ifall du är osäker.

Specialiseringsutbildningar, annan fortbildning och även Öppna YH- studier kan i vissa fall betalas av din arbetsgivare. Meddela i så fall faktureringsadress i samband med anmälan.

Jobb vid dator

Avbokningsvillkor

Öppna YH

Ifall du kommer på andra tankar och vill avboka din studieplats inom Öppna YH ska du göra det genom att skriftligt meddela oppnayh@novia.fi senast en vecka efter kursstart. Om du avbokar din studieplats senare, eller inte alls, är du skyldig att betala studieavgiften enligt prislistan. Betald deltagaravgift återbetalas inte.

Specialiseringsutbildningar

Ifall du väljer att annullera din studieplats efter att du mottagit din studieplats faktureras du för halva priset. En annullering bör ske före utbildningen inleds till ansvarig fortbildningsplanerare som nämns i kursinformationen. Betald deltagaravgift återbetalas inte ifall studierna avbryts.

Annan fortbildning

Annullering bör ske senast 3 dagar före kursstart genom kontakt till ansvarig fortbildningsplanerare eller annan nämnd kursansvarig.

Prislista

Moduler på minst 15 sp inom Öppna YH (Path, FlexPath, Pro+) 200 euro

Integrerade studier, obegränsat antal studiepoäng inom Öppna YH (Integrated) 100 euro/termin (1.8–31.12 eller 1.1–31.7)

Enskilda kurser inom Öppna YH (Pro, Integrated) 15 euro/studiepoäng

Specialiseringsutbildningar, se priset i den detaljerade informationen för respektive utbildning

Annan fortbildning, se priset i den detaljerade informationen för respektive kurs

I avgiften ingår registrering och undervisning. För studiematerial och kopiering kan separata avgifter tillkomma.

Betalning

Onlinebetalning via Paytrail, eller om du specifikt bett om faktura, går alltid direkt till den anmälda om inte annan faktureringsadress ifyllts.

Öppna YH

Studieavgiften för öppna yh-studier betalas efter att du har beviljats studierätt, dvs. inte genast i samband med kursanmälan. Anmälan är bindande och om du inte har annullerat din studieplats enligt anvisningar, är du skyldig att betala studieavgiften enligt prislistan ovan. Betalningen sker online via Paytrail och du får en betalningslänk till din e-postadress. Ifall du hellre vill ha en faktura, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi 

Specialiseringsutbildningar

Studieavgiften för specialiseringsutbildningar sker online via Paytrail och betalningslänk till din e-postadress. Ifall du hellre vill ha en faktura, vänligen kontakta fortbildningsservice@novia.fi 

Annan fortbildning

De fortbildningar som faktureras från Novia sker via Paytrail och betalningslänk till din e-postadress. Ifall du hellre vill ha en faktura, vänligen kontakta fortbildningsservice@novia.fi Övriga fortbildningar som genomförs i samarbete med annan part faktureras enligt anvisning per kurs och enligt samarbetspartens faktureringssystem.