Grupp studerande vid kafe

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats?

Ledstudier (30 sp) kan ge dig en rivstart utan att du är inskriven som examensstuderande.  Ledstudier lämpar sig för alla som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Vad är ledstudier?

Du följer samma läroplan som första årets examensstuderande,  ifall inte annat nämns. Ledstudier är i de flesta fall dagstudier. Om du inte hinner avlägga 30 sp under två terminer, har du möjlighet att förlänga din studietid med två terminer till.

I enstaka fall har du möjlighet att avlägga 30 sp redan under en termin. Mer om detta och om eventuella utbildningsspecifika kriterier för ledstudierna framkommer vid infon för respektive ledstudie.

Det är viktigt att du har reserverat tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Studievägledning

Ifall du vill diskutera dina studieplaner med en studievägledare kan du kontakta våra studievägledare per e-post: studiehandledning@novia.fi 

Ledstudier 2022-23

Utbudet för läsåret 2023-24 publiceras under våren 2023!

Anmälan till ledstudier öppnas 1.6.2023. Om ingen annan information framgår är ledstudierna dagstudier

Bioekonomi, Raseborg
Agrolog (YH) 
Skogsbruksingenjör (YH) 

Företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH) 

Företagsekonomi, Åbo
Tradenom (YH) 

Hälsa och välfärd, Vasa 
Barnmorska (YH)
Bioanalytiker (YH) 
Hälsovårdare (YH) 
Röntgenskötare (YH) 
Sjukskötare (YH) (Flerform)
Socionom (YH) 
Estenom (YH) 
Bachelor of Health Care, Vaasa (online)

Hälsa och välfärd, Åbo
Hälsovårdare (YH)
Sjukskötare (YH)
Socionom (YH) 

Kultur, Jakobstad
Bildkonstnär (YH), fotografering 
Bildkonstnär (YH), bildkonst 
Formgivare (YH), grafisk design
Formgivare (YH), inredningsarkitektur
Musiker (YH), musik
Musiker (YH), barock- och kyrkomusik  (Flerformsstudier)

Teknik, Raseborg 
Byggmästare (YH) 
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik 

Teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik 
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik 
Ingenjör (YH), Lantmäteriteknik 
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik 
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi

Se också våra Flex Path-utbildningar om du inte kan studera heltid!

 

Novia förbehåller sig rättigheten att begränsa antalet ledstuderande per utbildning. Alla utbildningar erbjuder inte ledstudier.