vuxenstuderande5

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia men kan inte studera på heltid?

Flex Path-studier lämpar sig för alla som  vill avlägga en examen i framtiden men som inte har möjlighet att studera heltid eller dagtid.

Vad är flexstudier?

Ledstudier i form av flexstudier är anpassade för dig som är i arbetslivet. Studierna anordnas flexibelt som flerformsstudier och i stor omfattning på distans. Du följer en läroplan avsedd för den flexutbildning du valt att studera. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.  Flexstudier ger dig möjlighet att flexibelt avlägga studier under en betydligt längre tid. Studierätt beviljas för hela modulen som erbjuds via Öppna YH. Som studerande registreras du som icke-examensstuderande. Efter att du avlagt modulen kan du ansöka om att bli examensstuderande, vilket är ett krav om du vill avlägga examen.

Studievägledning

När du är inskriven som studerande på flexibla ledstudier har du möjlighet till studievägledning.
Har du redan i detta skede några mer allmänna frågor kring flexibla ledstudier kan du kontakta oss på fortbildningsservice@novia.fi

 

Aktuella Flex Path ledstudier

Flexibelt till Tradenom, (kontinuerlig antagning)

Flexibelt till Ingenjör, 150 sp 

Flexibelt till Agrolog/Skogsbruksingenjör, 120 sp (utbildningen har startat)

Regionalt till sjukskötare, 120 sp,  Raseborg (utbildningen har startat)

Regionalt till Socionom inom småbarnspedagogik, 120 sp, Jakobstad (utbildningen har startat)

 

 

Studerande- och alumnintervjuer

Cecilia Stahl

"Flexibiliteten är helt klart det bästa med mina studier!"

Ta del av Cecilias erfarenhet av Flex Path-studier.

Ann Sofie Kock

"Valet av branschbyte och utbildning har gett mig så mycket."

Ta del av Ann-Sofies erfarenhet av Flex Path-studier.