vuxenstuderande5

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia men kan inte studera på heltid?

Flex Path-studier lämpar sig för alla som  vill avlägga en examen i framtiden men som inte har möjlighet att studera heltid eller dagtid.

Vad är flexstudier?

Ledstudier i form av flexstudier är anpassade för dig som är i arbetslivet. Studierna anordnas flexibelt som flerformsstudier och i stor omfattning på distans. Du följer en läroplan avsedd för den flexutbildning du valt att studera. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.  Flexstudier ger dig möjlighet att flexibelt avlägga studier under en betydligt längre tid. Studierätt beviljas för hela modulen som erbjuds via Öppna YH. Som studerande registreras du som icke-examensstuderande. Efter att du avlagt modulen kan du ansöka om att bli examensstuderande, vilket är ett krav om du vill avlägga examen.

Studievägledning

När du är inskriven som studerande på flexibla ledstudier har du möjlighet till studievägledning.
Har du redan i detta skede några mer allmänna frågor kring flexibla ledstudier kan du kontakta oss på fortbildningsservice@novia.fi