vuxenstuderande5

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia men kan inte studera på heltid?

Flex Path-studier lämpar sig för alla som  vill avlägga en examen i framtiden men som inte har möjlighet att studera heltid eller dagtid.

Vad är flexstudier?

Ledstudier i form av flexstudier är anpassade för dig som är i arbetslivet. Studierna anordnas flexibelt som flerformsstudier och i stor omfattning på distans. Du följer en läroplan avsedd för den flexutbildning du valt att studera. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.  Flexstudier ger dig möjlighet att flexibelt avlägga studier under en betydligt längre tid. Studierätt beviljas för hela modulen som erbjuds via Öppna YH. Som studerande registreras du som icke-examensstuderande. Efter att du avlagt modulen kan du ansöka om att bli examensstuderande, vilket är ett krav om du vill avlägga examen.

Studievägledning

Ifall du vill diskutera dina studieplaner med en studievägledare kan du kontakta våra studievägledare per e-post: studiehandledning@novia.fi 

Flex Path ledstudier 2022-2023

Under hösten 2022 pågår följande Flex Path utbildningar hos oss

Flexibelt till Tradenom, (kontinuerlig antagning)
Flexibelt till Ingenjör, 150 sp
Flexibelt till sjukskötare, 8 sp, våren 2023 
Regionalt till socionom inom småbarnspedagogik, 120 sp