Är du intresserad av att studera inom en specifik utbildning vid Novia, men siktar inte nödvändigtvis på examensstudier? Då kan integrerade studier vara ett alternativ för dig!

Via öppna YH kan du anmäla dig för studier vid en specifik utbildning utan att nödvändigtvis ännu veta exakt vilka kurser du vill avlägga under den tid som du har studierätt. Anmälan till kurser sker separat och kräver godkännande av utbildningsledare eller kurslärare. Vissa kurser har förkunskapskrav.

Grupparbete 2

Utbud

Du hittar Novias utbildningar och aktuella läroplaner via vår studieguide. Bekanta dig med läroplanerna och kursplanerna för att hitta intressanta kurser för dig! Du hittar också information om när och var kurserna förverkligas via studieguiden.

Anmälan

Anmälan till integrerade studier sker via vårt anmälningssystem. Ifall du redan vet vilken eller vilka kurser du önskar delta i, kan du notera det på anmälningsblanketten.
Observera att du som integrerad studerande är en extra studerande i gruppen. Ibland är grupperna redan så stora så vi kan inte ta med flera studerande.