Diskussion

Allmänt

Då du avlägger Öppna YH-studier är du registrerad som icke-examensstuderande. Du kan ta del av våra interna studerandetjänster på samma sätt som examensstuderande men en icke-examensstuderande har inte rätt till studiesociala förmåner så som studiestöd från FPA, studerandehälsovård från SHVS eller studiekort som ger studieförmåner.

 

Studier inom Öppna YH och CampusOnline

När du är inskriven som ledstuderande (Path eller Flex Path)  inom Öppna YH har du möjlighet att anmäla dig till de utbildningar som erbjuds inom CampusOnline portalen. I övrigt är CampusOnline ämnad för registrerade examensstuderande. Vid anmälan använder du din Novia e-postadress. 

Efter studier vid Öppna YH

Du kan anhålla om att få räkna tillgodo de studier du avlägger inom Öppna YH om du söker och blir antagen till motsvarande examensutbildning vid Novia. På så sätt snabbar du på dina examensstudier och får en försmak av studier vid Novia.

Om du redan har en del studier i bagaget strävar vi till att du inte ska behöva avlägga samma studier på nytt.
När du är inskriven som studerande är det därför viktigt att vara i kontakt med studievägledare och utreda dessa saker. Kom  ihåg att studier i vissa fall är färskvara och kriterierna samt innehållet för en kurs kan ha ändrats så pass mycket att du bör avlägga en del av studierna på nytt.

Behörighet för högskolestudier

Om du saknar examen från andra stadiet och därmed allmän behörighet att söka in till Novias examensutbildningar, kan du ändå inleda dina studier inom Öppna YH. När du avlagt 60 sp inom en utbildning motsvarar det behörighet att söka in till examensutbildningen via en kvot i högskolornas gemensamma ansökan (GA). Om det här är aktuellt för dig kan du gärna börja med att kontakta oss via oppnayh@novia.fi .

Studier vid arbetslöshet

Är du arbetslös och funderar på studier? Börja med att kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) där du är kund för korrekt svar på frågor som berör möjligheter och begränsningar gällande understöd vid studier som inte leder till examen. Novia tar inte ställning till sådana frågor.

Frågor?

Vi hjälper gärna till med den inledande vägledningen till Öppna YH-studier. Om du har frågor och funderingar, kontakta oss på oppnayh@novia.fi . Meddela ditt telefonnummer om du vill att vi ringer upp.