Allmänt

Studier inom en specialiseringsutbildning betyder att du bygger på eget kunnande och din kompetens. Studierna i sig ger ingen speciell behörighet eller examen. En icke-examensstuderande har inte rätt till studiesociala förmåner så som studiestöd från FPA , studerandehälsovård från SHVS eller studiekort som ger studieförmåner.

Studier vid arbetslöshet

Är du arbetslös och funderar på studier? Börja med att kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) där du är kund för korrekt svar på frågor som berör möjligheter och begränsningar gällande understöd vid studier som inte leder till examen. Novia tar inte ställning till sådana frågor.

Interprofessionell hälsa och välfärd

Intyg efter genomförd utbildning

Efter att utbildningen avslutats och du har blivit godkänd i samtliga prestationer får du ett intyg.
Intyg skrivs inte ut  för delar av utbildningen.

Studieavbrott

Det är viktigt att komma ihåg att om du avbryter studier inom en specialiseringsutbildning, är det inte möjligt att återuppta studierna även om samma specialiseringsutbildning skulle förverkligas senare på nytt. En specialiseringsutbildning är en helhet. Du är välkommen att anmäla dig till samma utbildning på nytt även om du tidigare har avbrutit utbildningen men får inget tillgodo från tidigare.