Forum och kompetens för cirkulärt byggande i Jakobstadsregionen

19.6.2024
Jakobstad Fortbildning Nyhet
FKCB for Novia nyhet

Branschdagar och kompetenshöjning för cirkulärt byggande i Jakobstadsregionen erbjuds i samarbete mellan Optima och Yrkeshögskolan Novia. Genom Forum och kompetens för cirkulärt byggande erbjuds regionens byggbransch en unik möjlighet att mötas, bygga nätverk, dela kunskap och fördjupa kompetens.  
 
Under läsåret 2024-2025 ordnas kring hållbart och cirkulärt byggande två parallella kurshelheter med olika målgrupper:   
  
Yrkeshögskolan Novia riktar sig till entreprenörer, planerare och aktörer i offentliga sektorn.

Optima riktar sig till byggare, arbetsledare, hantverkare.  

  Gemensamma branschträffar och närstudietillfällen skräddarsys med innehåll för respektive målgrupp.   
  
Kurstillfällen ordnas följande onsdagar kl. 12.00-16.00:  

  • 2024, onsdagar: 18.9, 23.10 och 20.11  
  • 2025, onsdagar: 29.1, 19.2 och 19.3    

samt avslutande träff onsdag 9.4.2025 kl. 14.00-16.00  
  
Plats för de gemensamma branschträffarna: Optima Trädgårdsgatan 30.  
Pris: Kurserna är kostnadsfria och projektet finansieras av SKOLS - Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.  

Innehåll

  • Kvalitetskrav och lagstiftning inom byggande, rivning och återvinning 
  • Materialkännedom, värdekedjor och handlingsplaner för cirkulärt byggande
  • Forum för nätverkande och kunskapsdelning inom byggnadsbranschen

 
Bakgrund

Den nya markanvändnings- och bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Yrkesverksamma inom byggbranschen bör förberedas på ökade krav på hållbarhet och cirkulärt byggande. Det krävs kunskap och utökat lokalt samarbete för att hitta lösningar längs hela värdekedjan – planering, materialkännedom och sluthantering.   
  
Välkommen med! 

Utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.