Aki Koskinen, Bildkonstnär (YH)

"Att göra konst är mitt sätt att leva."

Alumnberättelse Bildkonstnär (YH), bildkonst
AkiKoskinen pr 3

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag arbetar som bildkonstnär på heltid, huvudsakligen som målare. Arbetet består till största del av självständigt ateljéarbete och utställningsverksamhet. Min väg till att bli bildkonstnär har gått via barndomens medborgarinstitut och privatundervisning, lite senare kvällsstudier i Nordiska Konstskolan, och sedan Yrkeshögskolan Novia, Bildkonstnär (YH). Redan som barn beslöt jag mig för att bli målare. Målarkonst intresserade mig mycket. Så småningom under årens lopp började jag ägna mig åt konsten mer och mer, följde min inre röst.

Vad är det bästa med ditt yrke

Att göra målningen till en värld. Och visa målningar för publik. Att göra konst är mitt sätt att leva. Så mycket fint händer i konstens tecken, intressanta möten och fina utställningsresor till nya platser!

Hur har dina studier påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Studierna gav kunskaper, både teoretiska och praktiska. Att tänka kritiskt eller kunna berätta om sitt arbete. Grunderna i bland annat måleri och skulptur, alltså två- och tredimensionella arbeten. Man fick råd om olika sätt att gå framåt efter studierna. Jag känner nog att jag har haft nytta av studierna.

Vad saknar du mest från studietiden?

Själva studielivet. Också den upplyftande känslan av att vara i en riktig konstskola, och snart vara en målare. Den känslan varade under hela studietiden, fyra år.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Separatutställning om några år. Fortsatta studier. Göra nya målningar. Framtiden ser bra ut eftersom där finns kommande utställningar. Som målare ser jag på världen. Varje dag för med sig mer att måla.