Yrkeshögskolan Novia deltar varje år i flera olika studerandemässor och evenemang. Våra egna studerande som är utbildade PR-tutorer representerar och besöker andra stadiets skolor runtom i Finland.

Besök oss

Dessutom är du välkommen att komma på besök till oss och följa med på en föreläsning om du vill. Om du vill ha ett besök till din skola eller komma på besök till Novia vänligen kontakta våra utbildningsledare eller Julia Mård, julia.mard@novia.fi

Engelska 2022

Evenemang och mässor som Novia deltar i 2023

  • 24.1 HankoRekryHangö mässan! HankoRekryHangö rekryteringsmässa ordnas tisdag kl. 14-18 
  • 2.2 EduJob, Vasa stadshus kl. 9.30-15
  • 1.3 Studiemässa på Nylands brigad kl.18 
  • 10.3 Hakijan Päivä, en liten mässa för tvåor i yrkesskolor/gymnasier i Åbo 
  • 10.3 UniYH dag i Åbo kl. 10-14
  • 27–30.6 SuomiAreena i Björneborg
  • 28-29.11 Studia-mässan i Helsingfors
  • UniYH-dag i Vasa hösten 2024
  • UniYH-dag i Åbo hösten 2024
  • UniYH-dag i Åbo, tvåornas dag våren 2025

 

NOVIA BETALAR BUSS FÖR PR-BESÖK TILL NOVIAS CAMPUS

Inför ansökan 2023 står Novia för busskostnader då gymnasier eller yrkesinstitut vill besöka något av våra campus. Informationen har gått ut till alla skolor på andra stadiet och responsen har varit positiv.

PR-besöken bokas via tutorsekreterare Julia Mård.