Yrkeshögskolan Novia deltar varje år i flera olika studerandemässor och evenemang. Våra egna studerande som är utbildade PR-tutorer representerar och besöker andra stadiets skolor runtom i Finland.

Besök oss

Dessutom är du välkommen att komma på besök till oss och följa med på en föreläsning om du vill. Om du vill ha ett besök till din skola eller komma på besök till Novia vänligen kontakta våra utbildningsledare eller Julia Mård, julia.mard@novia.fi

Engelska 2022

Evenemang och mässor som Novia deltar i 2024

  • 23.1 RekYA vid YA i Vasa
  • 25.1 OptiCareer Day’24 i Jakobstad vid Optima
  • 30.1 Edu+Job i Karleby
  • 6.2 Nolia karriär i Umeå 
  • 7.2 Jobbmässa för unga vid Axxell i Karis
  • 14.2 Studiemässa på Nylands brigad
  • 15.2 Open rekrYA vid YA i Närpes
  • 8.3 UniYH-dag i Åbo, tvåornas dag
  • 26-27.11 Studiamässan i Helsingfors
  • 27-28.11 Saco Studentmässa i Stockholm

 

NOVIA BETALAR BUSS FÖR PR-BESÖK TILL NOVIAS CAMPUS

Inför ansökan står Novia för busskostnader då gymnasier eller yrkesinstitut vill besöka något av våra campus. Informationen har gått ut till alla skolor på andra stadiet och responsen har varit positiv.

PR-besöken bokas via tutorsekreterare Julia Mård.