Vill du bli mentor för internationella nursingstuderande?

17.5.2024
Välbefinnande i samhället Sjukskötare (YH) Nyhet Bachelor of Health Care, Nursing
sjukskotare4

Under höstterminen kommer Yrkeshögskolan Novia, institutionen för hälsa och välfärd, att pilotera ett mentorskapsprogram för våra internationella studerande. Tredje årets nursingstuderande har möjlighet att ansöka om en plats på pilotprogrammet. Målsättningen är att studerande ska stärka sin yrkesidentitet samt få lära sig mera om finländsk arbetskultur.

Uppdraget går ut på att fungera som bollplank för studerande för att diskutera och fundera kring olika frågor gällande vårdyrket, arbetslivet och annat relaterat. Adepten gör tillsammans med mentorn upp en tidsplan och målsättningar i början av mentorskapet. Mentoreringen sker sedan inom de ramar mentorn och adepten kommer överens om. Mentorskapet kräver konfidentialitet och ömsesidigt förtroende.

Språket för mentorsprogrammet är engelska. Man får också öva på svenska eller finska språket tillsammans med adepten om så önskas. Programmet pågår från september till början av december. Exakta start- och slutdatum meddelas senare.

Vi önskar att mentorn har:

  • En vårdutbildning.
  • Arbetserfarenhet från vårdsektorn.
  • Genuint intresse och öppenhet för mentorering (tidigare erfarenhet behövs ej.)
  • Tid att träffa sin adept minst 3–4 gånger under hösten.

Som mentor får du:

  • Inblick i en studerandes vardag.
  • Fundera och reflektera över dina egna erfarenheter och dela med dig av dem.
  • Tips på hur man kan agera som mentor. Vi ordnar startutbildning och ger material.
  • Träffa andra mentorer och adepter, ett utvidgat nätverk. (Vi arrangerar en kick-off samt avslutning, som alla aktiva mentorer och adapter får inbjudan till)
  • Stöda studerandes utveckling på ett unikt sätt utan att du behöver ge mer än din tid.

Vi vill gärna ha med dig i vårt pilotprogram! Gör en intresseanmälan senast 23.8, anmälan är inte bindande i detta skede! Vi tar kontakt med dig och diskuterar vidare.

Länk till anmälan.

Flyer om piloten.

Vid frågor kontakta

Irén Vikström-Dahl

Lektor

Heidi Kronqvist

Projektledare