Vill du utveckla din företagsidé? Välkommen på LOOPA-verkstad i Närpes!

14.5.2024
Hållbara samhällen och företag Välbefinnande i samhället Evenemang
Loop flyer_verkstad i närpes 14.5.2024
Datum: 14.5.2024
Tid: 14.00-16.00
Plats: Dynamohuset, Närpesvägen 2

Funderar du på att starta företag? Har du redan företagsverksamhet som du vill utveckla? Välkommen med på LOOPA-verkstad! Tillfället är kostnadsfritt och ordnas av Yrkeshögskolan Novias projekt. 

På verkstaden får du bekanta dig med Drivhuset Nordens LOOPA-metod och inspireras till entreprenörskap. Under verkstaden får du ta del av föreläsning och praktiska övningar. 

Deltagare med företagsplaner inom hälsa och välfärd på landsbygd och i skärgården prioriteras. 

Anmäl dig via forms senast 10.5. 

Välkommen att utveckla din företagsidé med oss! 

Verkstaden ordnas inom ramen för projektet Entreprenörskap, hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.