Ny publikation: Litteraturöversikt om erfarenheter av telemedicin inom primärvården

14.5.2024
Välbefinnande i samhället Forskning
Person som diskuterar med läkare över skärmen

Projektforskare Viveka Öling-Wärnå vid Yrkeshögskola Novia har publicerat en litteraturstudie om erfarenheter med distansmottagning - användning av digital kommunikation för att utöva hälso- och sjukvård, även kallad telemedicin.  

“Många välfärdsområden har börjat utveckla så kallade digitala social- och hälsovårdscentraler som erbjuder invånarna elektroniska tjänster, däribland distansmottagning med sjukskötare eller läkare. Med denna litteraturöversikt vill vi belysa för- och nackdelar med telemedicin inom primärvården och ge en insikt i hur digitala vårdmöten upplevs av patienter och professionella,” säger Öling-Wärnå.  

I de åtta artiklar som ingår i litteraturöversikten var både patienter och professionella till stor del nöjda med telemedicin. Studien omfattar forskning som utförts före och efter Covid-19-epidemin och inkluderar artiklar från Sverige, USA, Tyskland, Slovenien och Singapore.  

Litteraturöversikten har publicerats i Novias egna publikationsserie rapporter och är tillgänglig i fulltext på Novias hemsida.  

Om publikationen

Litteraturöversikt om erfarenheter av telemedicin inom primärvården.   
Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, Finland © Yrkeshögskolan  Novia och Öling-Wärnå 
Novia Publikation och produktion, serie R: Rapporter 1/2024 
ISBN: 978-952-7526-36-1 (Online) ISSN: 1799-4179  
CC BY 4.0 

Vid frågor kontakta

Viveka Öling-Wärnå

Projektforskare