Information till nya alumner

Engagera dig som alumn

Du som är alumn är mycket värdefull för Yrkeshögskolan Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studerande en inblick i livet efter studierna?

Gästföreläsare eller besök till ditt företag där du arbetar 

Vill du vara gästföreläsare vid Novia? Marknadsför samtidigt ditt företag till våra studerande! Det ger även dig som alumn en möjlighet att reflektera över din karriär och dela med sig av dina erfarenheter.

Ta emot studiebesök 

Många utbildningar och studerandeföreningar ordnar studiebesök hos företag, myndigheter och organisationer. Vill du ta emot studerande och visa upp verksamheten på din arbetsplats?

Du har kanske andra tankar och idéer om hur du vill engagera dig? Hör gärna av dig till oss och berätta! 

Som medlem i alumnnätverket:
  • kan du rekrytera studerande via Novias karriärtjänst för företag
  • kan du beställa examensarbeten och undersökningar
  • får du stöd att arrangera träffar med dina Novia studiekompisar
  • kan du behålla kontakten med dina studiekompisar och skapa nya värdefulla arbetslivskontakter
  • får du information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt
  • kan du ställa upp som expert eller föreläsare på seminarier och kurser
  • kan du marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper
Kontaktperson
Alen kontakt

Bella Alén

Alumnkoordinator

Personal diskuterar

Registrera dig

Vem är Novias alumn?

Alla som har studerat och utexaminerats från Yrkeshögskolan Novia och Novias föregångare är en Novia alumn. 

Du kan gå in och registrera dig i vårt elektroniska nätverk för alumner.

Information om hur Yrkeshögskolan Novia behandlar dina personuppgifter.

2 alumnbloggen

Alumnbloggen

Novia alumner får gästblogga om deras studietid, deras arbetsliv och karriär eller andra trevliga erfarenheter och händelser. Om du tycker det låter roligt är du mer än välkommen att ta kontakt med Novias alumnkoordinator.