thumbnail

Växel tfn (06) 328 5000, fax (06) 328 5110

Registrator
registrator@novia.fi

VASA
Wolffskavägen 31 (Alere) och Wolffskavägen 33 (teknik och företagsekonomi)
Technobothnia, Bomullgränd 3, 65200 Vasa

ÅBO
Henriksgatan 7
Tavastgatan 13, Gripen våning 2 (socionom), 20500 Åbo
Aboa Mare, Auriga Business Center, Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo
tfn (02) 432 3000

RASEBORG
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
tfn (019) 224 8000 (växel)

JAKOBSTAD
Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
tfn (06) 328 5821

 

Antagningsservice

Wolffskavägen 33
65200 Vasa
Tfn (06) 328 5555, telefontid må-fr kl. 12-13.45
Fax (06) 328 5117
antagningsservice@novia.fi

Studerandeservice

Vi hjälper dig med studierelaterade ärenden. Om du är inskriven studerande vid Novia hittar du i första hand information på intranätet (kräver inloggning). Ifall du inte ännu har aktiverat ditt IT-konto kan du göra det via Novia Self Service Portal. Ifall du saknar finska bankkoder eller finskt mobilcertifikat kan du kontakta oss för vidare instruktioner, studerandeservice@novia.fi

Fakturerings-
uppgifter till
Novia

 

Fakturering

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia

FO-nummer: 2059910-2
Momsregistreringsnummer: FI20599102
Tilläggsuppgifter ekonomi@novia.fi

Nätfaktura

EDI-adress: 003720599102
Operatör: Basware Oyj
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI22

Fakturor kan även skickas per e-post i
pdf-form till novia@bscs.basware.com 

Pappersfaktura

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia
PB 853
00026 BASWARE

Samtliga fakturor bör innehålla en referens:
Beställare och institution/kostnadsställe
Eventuellt projektnummer
Observera att leveransadress är annan än faktureringsadress!

NCU-auditerad

Yrkeshögskolan Novia har blivit godkänd av det Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU som svarar för utvärderingen av högskolor i Finland. Rådet för utvärdering av högskolorna godkände Novia i auditeringen i januari 2019 och därmed beviljades högskolan den nationella kvalitetsstämpeln för sex år. 

Läs mer om kvalitet.

image 35