Studerande i grupp

Checklista för nya studerande

Dessa länkar leder dig till viktig information om hur du tar emot din studieplats och hur du inleder dina studier. Säkerställ att du har läst dem alla och gjort det som förutsätts av dig.

Nytt för 2024: TUUDO för studerande. I Tuudo kan du följa checklistor och få en överblick över alla viktiga saker som behöver göras från antagning till inledande av studierna. Ladda ner Tuudo-appen efter att du fått ditt antagningsbesked, välj "Yrkeshögskolan Novia", och fortsätt som "Ny studerande". Checklistorna hittas under "Till nya studerande".

 

Studerandeservice

E-post: studerandeservice@novia.fi

  • Service och information
  • Administrativt stöd och information gällande studier

Antagningsservice

Yrkeshögskolan Novia
Antagningsservice
PB 6, 65201 Vasa
E-post: antagningsservice@novia.fi

Telefontid vardagar kl. 12-13.45
Tfn +358 (0)6 328 5555

Användarkonto
Mottagande av studieplats
Närvaro- eller frånvaroanmälan
Kontroll av betyg och intyg
Studerandehälsovård
Studiestöd
Vuxenutbildningsstöd
Studerandekåren Novium
Begäran om ändring
Skolbildningsspråk
Onlinestudier

Rektors välkomsthälsning

Bästa studerande,

Jag vill gratulera dig till din studieplats och jag önskar dig hjärtligt välkommen till Yrkeshögskolan Novia!

Du har valt att komma till oss för att få en bra högskoleutbildning och det förtroendet skall vi leva upp till. Våra utbildningar är planerade för att ge dig goda möjligheter på arbetsmarknaden. Vi vill stöda dig i att utveckla ditt yrkeskunnande, dina kommunikativa färdigheter, din sociala kompetens, samarbetsförmåga och beredskap för ett arbete i en internationell miljö.

Som ny studerande har du säkert många frågor. Din utbildningsledare, vår personal, studerandeservice och tutorerna hjälper dig gärna!

Jag önskar dig framgång i dina studier och hoppas att du skall trivas som Novian vid Yrkeshögskolan Novia!

Varmt välkommen till Novia,

Rektor Örjan Andersson

Novias prefekter

Prefekten ansvarar för verksamheten vid sin institution. 

Institutionen för teknik och sjöfart
Kristian Blomqvist_2

Kristian Blomqvist

Prefekt

Wolffskavägen 33
65200 VASA
Institutionen för hälsa och välfärd
Eva Juslin_contact

Eva Juslin

Prefekt

Wolffskavägen 31
65200 VASA
Institutionen för företagsekonomi
Camilla Ekman_contact1

Camilla Ekman

Prefekt

Henriksgatan 7
20500 ÅBO
Institutionen för bioekonomi
Johnny Sved_contact

Johnny Sved

Lektor

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS
Institutionen för konst och kultur
Hakan Omars

Håkan Omars

Prefekt

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD