Konst och kultur

Inom konst och kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom musik, scenkonstpedagogik, bildkonst och formgivning.

Novia erbjuder följande Bachelorutbildningar inom konst och kultur 

Masterutbildning inom konst och kultur

_______________________________________________________________

Bachelorutbildning på engelska inom konst och kultur