Konst och kultur

Inom konst och kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom musik, scenkonstpedagogik, bildkonst och formgivning.

Novia erbjuder följande Bachelor-utbildningar inom konst och kultur i Jakobstad hösten 2021

_______________________________________________________________

Novia erbjuder följande Bachelor-utbildning på engelska inom konst och kultur

Novia erbjuder följande Master-utbildning på engelska inom konst och kultur