Cecila Ståhl, agrolog (YH) via Öppna YH

"Via den här utbildningen kan man vara med och påverka framtiden inom branschen och samtidigt vår miljö. "

Agrolog (YH) Studerandeberättelser
Cecilia Stahl
Vem är du? 

Mitt namn är Cecilia Ståhl och jag kommer från Petalax i Österbotten.  

Vad gjorde du före dina studier?  

Efter yrkesskolan har jag jobbat både inom lantbruks- och transportbranschen, och även bildat familj de senaste åren. På fritiden driver jag ett häststall och brinner för hästsporten.  

Vad studerar du och varför valde du det ämnet? 

Jag började studera flexibelt till agrolog hösten 2023 via Öppna YH. Djur och natur har alltid varit de största intressena i mitt liv och därför var det ett naturligt val att hoppa på studierna då de erbjöds på betydligt närmare håll än dagstudierna i Ekenäs. Via den här utbildningen kan man vara med och påverka framtiden inom branschen och samtidigt vår miljö. 

Vad är det bästa med dina studier?   

Flexibiliteten är helt klart det bästa, därför valde jag att starta mina studier inom Öppna YH. Det skulle vara betydligt svårare att pussla ihop vardagen med barn, jobb och allt annat med studielivet, om man var tvungen att vara fysiskt på plats i skolan flera dagar i veckan. Nu går det mesta på distans och man har bättre möjlighet att påverka sitt eget schema. Men visst önskar man ändå ibland att dygnet hade fler timmar... Vi är en passligt stor grupp med mycket bred erfarenhetsbas så alla kan något om något och brinner för olika ämnen.  

Vilka är dina framtidsplaner efter studierna?  

Möjligheterna är så många med denna utbildning! Själv drömmer jag om en arbetsplats som erbjuder både kontorstid och lite fysiskt jobb, gärna i team eller med någon typ av kundarbete. Att vara sakkunnig inom ett speciellt område skulle vara fint. 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att börja studera på Novia? 

Ta chansen om du har den!