Yrkeshögskolestuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betalar från och med januari 2021 en hälsovårdsavgift per termin till FPA. Rätt att anlita SHVS:s tjänster har studerande som har anmält sig som närvarande under terminen och som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen.

Du måste alltid betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande om du har rätt att anlita SHSV:s tjänster. Du kan inte bli befriad från att betala avgiften t.ex. för att du i stället för SHVS:s tjänster anlitar företagshälsovårdens tjänster eller för att du inte får studiestöd.

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan den ska betalas i MittFPA på eget initiativ. Läs anvisningen om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.

  • För höstterminen är förfallodagen 30.9 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.
  • För vårterminen är förfallodagen 31.1 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.