7.7.2023 - Resultatet av antagningen publiceras och sökande bör få meddelande om studieplats 

Novia antar en del av de studerande enbart på basen av studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (yrkesinriktad grundexamen avlagd efter 1.8.2015). De sökande som antas på detta sätt behöver inte delta i YH-urvalsprovet till den utbildning de är antagna till. Ett e-postmeddelande sänds till dem som blir antagna. Det går också att kontrollera i Min Studieinfo-tjänst om man har blivit erbjuden en studieplats.

Alla som har ansökt om studieplats vid Novia med studiestart hösten 2023 får besked om resultatet av antagningen senast 7.7. Du som har antagits som studerande ska särskilt meddela om du tar emot din studieplats senast 14.7. kl. 15.00. Tidtabellen är den samma för landets alla yrkeshögskolor och universitet varför det kan löna sig att invänta besked från alla de utbildningar du har sökt till innan du meddelar vilken studieplats du vill ta emot.  

Meddelandet om mottagande av studieplats 

Om du har blivit antagen som studerande och du har en finsk personbeteckning (DDMMYY-XXXX), kan du logga in till Min Studieinfo-tjänst och ta emot den erbjudna studieplatsen. För att använda tjänsten bör du ha finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.  Samtidigt skall du närvaro- eller frånvaroanmäla dig för det första studieåret (se Närvaro- eller frånvaroanmälan).

Om du har blivit antagen som studerande men saknar en finsk personbeteckning, kommer du att få ett e-postmeddelande med en säker länk genom vilken du kan motta din studieplats på Min Studieinfo-tjänst. Denna e-post sänds till den e-postadress som du uppgett i din ansökan. Vänligen kontakta Novias antagningsservice om din e-postadress har ändrats. Samtidigt som du mottar studieplatsen skall du närvaro- eller frånvaroanmäla dig för det första studieåret (se Närvaro- eller frånvaroanmälan).

Ditt meddelande om mottagande av studieplats är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom utsatt tid, förlorar du studieplatsen.

Rätten att köa kan utnyttjas till och med 1.8 kl. 15.00 av sökande som antagits senast 7.7.

Antagningsdatumet anger om du kan ställa dig i kö för en reservplats. Du har rätt att köa till ett högre ansökningsmål ifall du senast 7.7 antagits som studerande. Rätten att köa är i kraft till 1.8 kl. 15. Om du blir antagen till den plats som du köar till före detta datum, blir den din slutliga studieplats. I annat fall blir din slutliga studieplats den utbildning som du meddelat att du tar emot om du inte antas till utbildningen du köar till. Inom gemensam ansökan till högskolorna kan du endast köa till ett högre ansökningsmål. Det innebär att om du blivit antagen till ditt andra ansökningsmål, kan du inte ställa dig i kö eller bli antagen till ditt tredje eller sjätte ansökningsmål. Sökande som antagits 8.7 eller senare har inte rätt att köa.

På studieinfo.fi kan du läsa om kvot för förstagångssökande.