Skolbildningsspråket kontrolleras för alla nya examensstuderande efter att studierna har inletts. Det är viktigt att vi har korrekt skolbildningsspråk noterat i vårt studieregister och därför blir du ombedd att fylla i ett formulär i början av studierna.

Vad är skolbildningsspråk?

Ditt skolbildningsspråk bestäms i regel utgående från det språk som du har läst som modersmål på ditt avgångsbetyg från finländsk grundskola (åk 9) eller finländskt gymnasium. Modersmålskurser inom en yrkesinriktad grundexamen (yrkesskola) eller IB/EB/RP-examen anger inte skolbildningsspråk. Ifall du har gått i grundskola och/eller gymnasium utanför Finland bestäms ditt skolbildningsspråk inte utgående från vilka modersmålskurser du har läst inom dessa utbildningar. Skolbildningsspråk bestäms enbart utgående från utbildning som har avlagts i Finland enligt ovan (finländsk grundskola, finländskt gymnasium).

Frågor?

Om du har frågor kring skolbildningsspråket redan innan studierna inleds, kan du kontakta studerandeservice@novia.fi .