Händelser under året

Internationell mobilitet

international staff week2Novias studerande kan studera eller göra praktik utomlands som en del av sin examen. Även lärare och övrig personal kan delta i internationell mobilitet genom undervisning, fortbildning eller utbyte av best practices. År 2017 ordnade Novia en International Staff Week i Åbo. Deltagarna kom från 14 olika länder.

Läs mer ›

Pedagogik i fokus

pedagogik i fokus

Basen för Novias pedagogiska verksamhet är att förverkliga god utbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Läs mer ›

Satsning på kvalitet

ledningssystem liten

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning. 

Läs mera ›

 

Studerandekåren Novium

startNovium
Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang.

Läs mer ›

Marknadsföringssatsningar

marknadsforing

Novia satsade på marknadsföring genom att delta i flera olika mässor och evenemang som riktar sig till ungdomar.

Läs mer ›

FM i mathantverk 2017

bild pa fm i mathantverh

De öppna finska mästerskapen i mathantverk hölls 4-6.10.2017 på campus Raseborg.

Läs mer ›