Internationell mobilitet

International Staff Week i Åbo

Novias fjärde internationella vecka gick av stapeln 31.10-2.11. Learning regardless of time and place, flexible study opportunities var veckans tema. Deltagarna fick information om och insyn i 

- Team-learning metoden via träningar och workshoppar med studerande och coacher
- turismstuderandes arbete med att utveckla en pilgrimsled, St Olavsleden, från Åbo via skärgården till Sverige
- projektet Må bra-TV (interaktivt virtuellt stödprogram för äldre hemmaboende skärgårdsbor)
- interprofessionellt lärande inom vård- och sociala området
- virtuella lärmiljöer inom Nursingutbildningen i Vasa
- digitala lösningar i Raseborg som gör att studerande kan delta i undervisning oberoende av vistelseort
- pedagogik som används inom fartygssimulation. Deltagarna fick också själva pröva på att navigera stora fartyg i simulatorn.

Ett uppskattat inslag var också deltagarnas egna presentationer av sina hemhögskolor. De 21 deltagarna kom från 14 olika länder. Lärarna undervisade och deltog i studiebesök tillsammans med lärare inom samma ämnesområde från Novia. För övrig personal ordnades möten och ”work shadowing” enligt deltagarnas egna önskemål tillsammans med Novias personal vid studerandeservice, internationell verksamhet, biblioteket, ekonomiservice samt ICT, vilket uppskattades mycket.

Tidigare internationella veckor har visat att deltagarna själva är det intressantaste programmet. Deltagarna hade möjlighet att lära känna varandra och nätverka under mat- och kaffepauser samt under gemensamma middagar. Tack vare guidad rundtur till fots, en promenad längs Aura å till Aboa Mare och mat på olika håll i stan fick deltagarna också se det viktigaste av värdstaden. Tre dagars intensivt program och två resdagar visade sig även denna gång vara ett lyckat koncept.

Deltagarnas feedback var mycket positiv, speciellt nämndes den goda stämningen, intressanta presentationer och möten. Även för egen personal och studerande som deltog var veckan en trevlig upplevelse och ett slags kvitto på att vi faktiskt, trots vår ringa storlek, lyckats åstadkomma en hel del som vi kan vara stolta över.

international staff week

En del av deltagarna samlade på Aboa Mare. Att de flesta kom från olika länder (Ukraina, Turkiet, Grekland, Slovenien, Kroatien, Spanien, Portugal, Belgien, Skottland, Tyskland, Litauen, Sverige och USA) gav en extra krydda och gjorde internationella veckan verkligt internationell.

 

  

Studerandemobilitet

  2017 2016 2015
över tre månader
Från Novia 150 181 178
Till Novia 110 100 96

under tre månader
Från Novia 216 155 181
Till Novia 78 35 30

Personalmobilitet

  2017 2016
antal utbyten
Från Novia 302 275
Till Novia 163 121
 
antal dygn
Från Novia 1 193 1 321
Till Novia 818 839

Populäraste destinationerna, studerande

över tre månader

Utresande:

 • Indonesien
 • Sverige
 • Tyskland
 • Spanien
 • Danmark
 • Nederländerna
 • Portugal

Inkommande:

 • Tyskland
 • Spanien
 • Nederländerna
 • Frankrike
 • Kina

 

Populäraste destinationerna, personal

 

Utresande:

 • Sverige
 • Tyskland
 • Danmark
 • Norge
 • Estland

Inkommande:

 • Sverige
 • Danmark
 • Tyskland
 • Norge
 • Spanien
 • Kina