Personalstatistik

Anställda i huvudsyssla (per 31.12)

Undervisningspersonal

2017 Undervisningspersonal

Personal inom administration och stödtjänster

2017 Admin personal

Personal inom forskning och utveckling (FoU) och CLL Novia-enheten

2017 fou amp cll personal

Antal anställda i huvudsyssla ortsvis per 31.12.2017

129

Vasa

37

Jakobstad

49

Raseborg

69

Åbo

 

 

Utbildningsnivå hos undervisningspersonal i huvudsyssla

2017 Utb.niva

 
Åldersstruktur

2017 Alder

 

Könsfördelning

2017 Konsfordelning

Sjukfrånvaro

1972

dagar år 2017

1759

dagar år 2016

6,94

dagar/anställd år 2017

5,77

dagar/anställd år 2016

Anställningsförhållande

2017 Anstallningsforhallande