Jakobstads Konsertsal Ab - Schaumansalen

Verksamhetsåret uppvisade fortsatt livlig verksamhet med närmare 135 evenemang i Schaumansalen. Konsertsalens styrelse genomförde en nyordning år 2016 där salens personalstruktur förändrades och antalet egna produktioner reducerades. Istället inledde salen samarbete med olika konsertarrangörer, bl.a. Term Musik, Musikteater i Österbotten r.f., Jakobstads Sinfonietta och Svenska Arbis. Nyordningen ledde till att uthyrningsgraden ökade, samtidigt som biljettintäkterna och bolagets omsättning minskade.

Nyordningen genomfördes under året och gav gott resultat. Jakobstads Konsertsal Ab uppvisade nu för första gången ett positivt ekonomiskt resultat, utan verksamhetsunderstöd från staden Jakobstad. Bolaget förefaller nu ha en modell för hur verksamheten kan bedrivas ekonomiskt hållbart så att den stöder både utbildningarna och kulturlivet.

Staden Jakobstad samarbetade med salen genom att hyra 60 så kallade kvotdagar som, till ett subventionerat pris, fördelades mellan lokala och regionala föreningar och evenemangsarrangörer.

Schaumansalen samarbetade under året tätt samman med utbildningarna i Campus Allegro vilka regelbundet hyr in sig i salen. Detta, kompletterat med verksamhet i teaterutrymmet Black Box och utställningsutrymmet White Box, ger kvalitet i utbildningen och möjliggör regelbunden närvaro av de främsta mästarna och förebilderna inom musik, scenkonst samt konst, foto och design.

Vid arrangerandet av egna evenemang försöker salen så långt det är möjligt ta in produktioner som på olika sätt gagnar och stöder studerande i campus. Studerande kan delta gratis i de flesta konserter, föreställningar och evenemang som produceras i salen.

Genom samarbete med Novia och tack vare en betydande donation av ett lokalt företag, kommer Schaumansalen tack vare en ny 4 K-projektor av högsta kvalitet, att kunna utveckla filmverksamheten samtidigt som de populära Digital Live-operaföreställningarna från Metropolitan fortsätter. Projektorn i kombination med salens utmärkta ljudåtergivning ger även salen förbättrade möjligheter för konferens- och föreläsningsverksamhet.

 

Omsättning

Omsättningen för Jakobstads Konsertsal Ab

267

tusen euro i omsättning 2017

333

tusen euro i omsättning 2016

331

tusen euro i omsättning 2015

 

Året 2017 i siffror

  2017 2016
Antal besökare 19 438 21 240
Antal besökare till evenemang med fritt inträde 6000 5000
Antal tillställningar 135 120
    Utbildningsarrangemang (ingår i 110) 40 34
    Jakobstads Sinfoniettas arrangemang             7 9
    Utbildningar som hyresgäst (dagar) 86 86

  

 

Styrelse

Örjan Andersson, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh
Sören Lillkung
Anne Ekstrand, sekreterare

 

Personal

Sören Lillkung, VD
Susanna Frände, ekonomi
Annika Mylläri, verksamhetsledare 1.1-31.3.2017, producent 1.4.2017-
Anna Madsen, producent
Niklas Harju, tekniker
Lise Strand, informatör & biljettförsäljning