Projektet FM i mathantverk

De öppna finska mästerskapen i mathantverk hölls 4-6.10.2017 på campus Raseborg. För arrangemanget stod projektet Kustens mat; ett finlandssvenskt projektsamarbete mellan regionerna Nyland, Åboland, Åland och Österbotten under åren 2016-2018.

Syftet med de nationella tävlingarna i mathantverk är att bevara och utveckla lokala matkulturer och göra mathantverket känt. Tävlingen inspirerar mathantverksföretagarna att ta fram produkter som håller hög kvalitet och fyller kraven för en mathantverksprodukt. Produkterna får bl.a. inte innehålla konserveringsmedel och tillsatsämnen. Dessutom skall råvarorna vara inhemska, gärna lokala och ha ett känt ursprung. Man kan tävla inom tio olika kategorier; mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matssåser, snacks, nordiska drycker och innovativa mathantverksprodukter. Tävlingen var den här gången öppen för deltagare från de baltiska och nordiska länderna och lockade deltagare från både Estland och Sverige.

I samband med tävlingen ordnades ett seminarieprogram med föreläsningar, workshops och företagsbesök, som lockade mathantverkare, företagare, representanter för offentlig sektor och livsmedelsförädling att ta del av aktuellt inom branschen.