Dotter- och intressebolag

Aboa Mare Ab  och GigaMare Inc.

Aboa Mare Ab

Aboa Mare Ab registrerades år 2005. Bolagets uppgift är att ordna utbildnings- och konsulttjänster inom den maritima sektorn. Verksamheten innefattar även anskaffning och hyrning av utbildningsutrustning, -utrymmen och -personal. Bolaget ägs till 70 % av Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och resterande 30 % ägs av Axxell Utbildning Ab. Den totala omsättningen för 2017 uppgick till 1 329 492,88 euro. 

För att hålla omsättningens nivå har Aboa Mare Ab ökat satsningen på marknadsföring och utveckling av nya produkter. Bland annat har man utvecklat kurser inom ämnesområdena arktiska farvatten (polarkodkurser) och dynamisk positionsbestämning samt kurser enligt IGF–koden för fartyg som använder gas som bränsle.

Kategorierna av olika kundgrupper för 2017 är enligt följande: fortbildning av personal för rederier 32 %, för sjöfartsmyndigheter 12 %, lotsutbildning 36 % och sjöfartsföretag 20 %. Det totala antalet deltagare på olika kurser var ca 1 700 personer. 

 

Omsättning för Aboa Mare Ab


1,33

miljoner euro i omsättning 2017

1,38

miljoner euro i omsättning 2016

1,23

miljoner euro i omsättning 2015GigaMare Inc.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi äger 20 % av bolaget GigaMare Inc. med hemort Filippinerna. Bolaget erbjuder utbildningstjänster huvudsakligen inom den maritima sektorn.

 

Omsättning för GigaMare Inc. *

2,3

miljoner euro i omsättning 2017

2,6

miljoner euro i omsättning 2016

2,3

miljoner euro i omsättning 2015

  

* Summan som uppges i euro, omräkningskurs i Filippiska pesos, PHP uppges nedan.

2017 145 661 343 PHP med omräkningskurs 0,01562
2016 135752259,28 PHP med omräkningskurs 0,01911
2015 116873684 PHP med omräkningskurs 0,01946