Marknadsföringssatsningar

Universitets- och yrkeshögskoledagar, UniYH-dagar ordnades i Åbo 13.1 och i Vasa 27.1 tillsammans med Åbo Akademi. Evenemangen är populära och 2017 deltog cirka 480 elever och 20 studiehandledare i Åbo. I Vasa deltog 700 elever och 23 studiehandledare. Novia och ÅA ordnade lunchträff för studiehandledare där de båda högskolorna berättade om nyheter och aktualiteter.

UniYH-dagarna lockade svenskspråkiga gymnasier, yrkesinstitut och folkhögskolor i närregionen. Deltagarna fick information om Novias och ÅA:s utbildningsutbud under presentationer och vid mässbord. Under dagarna erbjöds deltagarna även möjligheten att delta i olika typer av förevisningar, aktiviteter och rundvandringar för att få en mångsidig bild av utbildningarna.

Ytterligare en Universitets- och yrkeshögskoledag ordnades i Åbo 10.3 tillsammans med ÅA. Ungefär 400 studerande och studiehandledare från regionens gymnasier och yrkesinstitut bekantade sig med Novias utrymmen i Åbo samt med Novias utbildningsutbud.

Beväringskommittén vid Nylands brigad arrangerade en studiemässa för beväringarna 7.2. Beväringarna kunde ställa frågor om Novias utbildningar till både personal och PR-tutorer som deltog i mässan.

Edu+Job-mässan ordnades för första gången i Karleby 9.2. Evenemanget riktade sig till unga och vuxna som söker sig till fortsatta studier och besöktes av 2 000 personer. Novia presenterade sina utbildningar tillsammans med Åbo Akademi.

Novias sjöfartsutbildning medverkade 10-19.2 i VeneBåt-mässan i Helsingfors.

Allegro Open studiemässa ordnades i Jakobstad 15.3. I mässan deltog utbildningar och företag som finns vid Campus Allegro. Under mässan presenterades Novias utbildningar i Jakobstad genom presentationer, information vid mässbord och rundvandringar i campus. Mässan riktade sig främst till tredje årets studerande på andra stadiet och vuxenstuderande.

Novia och DIFF - Ingenjörerna i Finland bjöd in till alumnkväll 22.3 vid Campus Vasa, Wolffskavägen 33. Evenemanget riktade sig till alumner, studerande och personal vid Novia och dess föregångare. Under kvällen presenterades möjligheterna att studera på högre YH/ Master inom teknik. Deltagarna kunde också bekanta sig med Alere och Technobothnia på rundvandringar.

19-20.4 och 21.11 hölls presentationer av examensarbeten vid Campus Vasa, Wolffskavägen 33. Evenemanget ordnas för att ge studerande, deras uppdragsgivare, personal och allmänheten en möjlighet att mötas och diskutera de projekt studerande arbetat med.

Studerande från Vasas högskolor invigde det nya läsåret med en gemensam läsårsöppning 7.9. Tillställningen hölls på Vasa torg och på programmet stod bland annat stadsdirektörens hälsning till nya studerande samt musik.

Novia deltog för första gången i lukiopäivä som ordnades av VAMK och Vasa universitet 12.10. Evenemanget riktade sig till finskspråkiga gymnasieelever i västra Finland och dagen lockade 1 700 besökare. Novia presenterade sitt utbildningsutbud i en monter på torget i Alere. Besökarna fick också testa sin snabbhet i ett reaktionsspel.

Novias sjöfartsutbildning deltog i mässan Maritime Fair som ordnades vid Aboa Mare i Åbo 19-20.10.

År 2017 förverkligades den årliga högskoledagen i Raseborg i ett nytt digitalt format. Dagarna streamades live under två eftermiddagar 8.11 och 15.11 med temat byggnadsteknik och bioekonomi. Expertföreläsningarna handlade bland annat om internationella projekt i byggstudierna, virtualt reality i byggande samt om bioekonomins framtid och framtidens skogskontor. Deltagarna kunde delta i dagarna via sin dator eller mobiltelefon.

AMK-päivä ordnades 10.11 i Åbo tillsammans med yrkeshögskolorna Turun AMK, Diak och Humak. Evenemanget som lockade i huvudsak finskspråkiga elever och studiehandledare från Egentliga Finland och Nyland. De fyra yrkeshögskolornas utbildningsutbud presenterades av personal och studerande under informationstillfällen och mässliknande former. Samtidigt ordnade åbohögskolorna en gemensam infodag för andra stadiets studievägledare.

Knowhow-mässan i Korsholm, 22-23.11, är Österbottens största utbildningsmässa och besöktes av sammanlagt 8 100 personer. Novia delade monter med Åbo Akademi. Förutom information om våra utbildningar fick besökarna testa sin snabbhet i ett reaktionsspel. Annat program på mässan var seminarier och speed-dating med arbetslivet där unga fick träffa arbetsgivare på snabbträffar.

28-29.11 ordnades Studia-mässan i Helsingfors. Mässan är Finlands största utbildningsmässa och besöktes i år av 14 500 personer. Novia presenterade sina utbildningar vid montern "Åbo som studiestad", där Åbo stad samt högskolorna Novia, Åbo Akademi, Turku AMK, Turun Yliopisto fanns representerade. I montern delades 5000 "Kiss my Turku" kassar ut, kassarna var fyllda på förhand med material om utbildningsutbudet från dessa högskolor. I monterns kunde besökarna även tävla om att vinna en "Kiss my Turku"-cykel.

Novia deltog också tillsammans med Vasa stad, VAMK, Vasa universitet, Åbo Akademi samt juridiska avdelningen vid Helsingfors universitet i en för i år ny monter "Study in Vaasa" som representerade Vasas högskolor.

Studera i Finland på svenska var temat då Novia, Åbo Akademi och Helsingforsalliansen (Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan) tillsammans marknadsförde sina utbildningar på studentmässan SACO i Stockholm 29.11-1.12. Mässan besöktes av 22 500 personer är det största forumet för studieval efter gymnasiet i Sverige. Praktiska tips gällande ansökan och livet som studerande i Finland fick besökarna av barnmorskestuderande Emelie Andersson från Sverige. I montern kunde besökarna även delta i en tävling genom att försöka träffa ett mål med Angry Birds.  

SVARTSJO JENNY IMG 2939

 

Kommunikationschef
Jenny Svartsjö