CLL vid Novia

Centret för livslångt lärande, CLL vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia är Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad vuxenutbildning. CLL:s uppgift är att koordinera vuxen- och fortbildningsverksamhet inom Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Under 2017 upphörde CLL Novia att existera som enskild enhet inom Novia och verksamheten uppgick i Novias tre utbildningsenheter. Den tidigare CLL-administrationen fick en mera koordinerande roll.

Den verksamhet som bedrevs vid CLL Novia utgjordes av öppen yrkeshögskoleverksamhet, fortbildnings-verksamhet i form av uppdragsutbildningar, seminarier och kurser samt projekt. Störst har efterfrågan på fortbildning varit inom social- och hälsovårdsområdet, där flera större utbildningspaket omfattande 30 studiepoäng har sålts till olika organisationer. LEAN-utbildningar (fortbildning) i olika former och Etappvis till sjukskötare (öppna YH) är utbildningar som fortsättningsvis är attraktiva och lockar deltagare. Ett palliativt seminarium med Inger Fridegren hade ett 60-tal deltagare.

Under hösten startade en specialiseringsutbildning i barnskyddsarbete, med 19 deltagare i Åbo och Vasa. Utbildningen var ett samarbete med de finska yrkeshögskolorna Vaasan AMK och Turun AMK.

Inom teknikområdet ordnades i november ”Academic Energy 2017” i Vasa med temat ”Energy Storage. Föreläsarna var både från näringsliv och högskolor. Tack vare ett bidrag från Aktiastiftelsen kunde även expertis från andra länder vidtalas som föreläsare. 

I oktober fick 19 studerande sina intyg över avlagd Arbetshandledarutbildning.
CLL Novia deltog också i projektet Wasa Science Fair, vilket hade som huvudmålsättning att skapa en gemensam mötesplats för högskolorna och näringslivet i Vasa med omnejd. Inom ramen för projektet hölls evenemanget BAR (Business and Research) i september.

Pågående projekt under året var ”Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten”, finansierat av NTM-centralen. Projektets idé är att hjälpa mikroföretagen att skapa ledningssystem som ger dem bättre möjligheter och förutsättningar att klara konkurrenssituationen på ett för företaget fördelaktigt vis.

 

Centret för livslångt lärande

Direktör: Torbjörn Sandén
Tf. vicedirektör: Åsa Nyberg-Sundqvist
Vicedirektör: Tina Engblom

 

Personal vid CLL

Tf. vicedirektör: Åsa Nyberg-Sundqvist

Personal vid Novia: 6 personer 31.12.2017

Personal totalt vid CLL, Vasa och Åbo: 64

Totalt anställda vid CLL: 70

 

 

Öppna yrkeshögskolan

2017 CLL Oppna YH

Uppdragsutbildning

2017 CLL UppdragsfinansieringI uppdragsutbildning ingår 2017 examenskompletterande-och specialiseringsutbildningar.

Projektfinansiering

  2017 2016 2015
Projektfinansiering      47 782 euro (egen finansiering 481 euro, företags-finansiering 10 958 euro, finansiär 32 343 euro) 112 354 euro (egen finansiering 0 euro, företagsfinansiering 11 185 euro, finansiär 101 169 euro) 92 279 euro (egen finansiering 10 282 euro företags-finansiering 6100 euro, finansiär 160 968 euro)