Ledning

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

 

kaj gustaf berg

ulrica karp

lasse svens

malin brannback


johan aura

tomas hayry2

timo kerke

mats lindfelt

emil granberg

 

 

 

 

I ordningsföljd från vänster: Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Ulrica Karp, Lasse Svens, Malin Brännback, Johan Aura, Tomas Häyry, Mats Lindfelt, Timo Kerke och Emil Granberg.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ägande
75 % Åbo Akademi
12,5 % Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
12,5 % Utbildningsstiftelsen Sydväst 

Den nya styrelsen tillträdde 10.6.2016.

Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Ulrica Karp, viceordförande, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Malin Brännback, Åbo Akademi
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Tomas Häyry, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Mats Lindfelt, Åbo Akademi
Timo Kerke, Personalrepresentant
Emil Granberg, Studeranderepresentant

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir

 

Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp 2017

 

orjan andersson

wilhelm fortelius

kjell heir

jennfier fors

jenny svartsjo

tony pellfolk

eva sandberg kilpi

soren lillkung


Rektor
Örjan Andersson, Vasa

Chef för forskning och utveckling Wilhelm Fortelius, Raseborg
Förvaltningschef Kjell Heir, Vasa
Ekonomichef Jennifer Fors, Åbo
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, Vasa
Enhetschef för enheten Vasa Tony Pellfolk
Enhetschef för enheten ÅboRaseborg Eva Sandberg-Kilpi
Enhetschef för enheten Jakobstad Sören Lillkung

Ledningsgruppens sekreterare VD-assistent Pia Rönnlund, Vasa