Teknik och sjofart

Cirkulära affärsmodeller, 2 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
5.4.2024 08:00 - 24.11.2024 23:59
Omfattning
2 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
2.12.2024 - 31.12.2024

Cirkulär ekonomi, som delvis frikopplar ekonomisk tillväxt från resursanvändning är en het potatis inom både politik och näringsliv i dag. En del tycker att EU:s målsättningar för den gröna omställningen bara är dum. Andra investerar kraftigt i att vara i framkant, då marknader omstruktureras. Här finns hot, men även stora möjligheter för både stora och små aktörer. I den här kursen ska vi se på hur en cirkulär affärslogik skiljer sig från en traditionell, lineär sådan. Vidare ska deltagarna konkretisera detta i övningar kring den egna branschen eller verksamheten. 

Denna kurs är en del av en helhet bestående av totalt 4 kurser som resulterar i 10 sp. Inom helheten får du bekanta dej med olika dimensioner av hållbarhet och cirkulär ekonomi.

I första kursen såg vi på grunderna och begreppen inom hållbarhet, 3 sp. I andra kursen såg vi närmare på social hållbarhet i arbetslivet, 2 sp, som hjälper företagen att rekrytera och behålla kompetent personal. I tredje kursen såg vi på cirkulär design, 3 sp, hur man kan skapa hållbarhet från grunden. Slutligen ska vi i denna kurs sammanfatta allt i cirkulära affärsmodeller, 2 sp, där det finns stora möjligheter i dag.

Kurserna bygger upp en förståelse steg för steg, men de kan även läsas och avläggas enskilt. Föreläsningarna är bandade så allt kan göras på tider som passar den studerande bäst.

Om du önskar delta i alla kurser i denna helhet så bör du anmäla dig till varje kurs skilt för sig. 
________________________________________________________________________________________________________
 
Målgrupp:
Ledare och experter på olika nivåer inom industri och näringsliv. 
 
Lärandemål:
Målet är att deltagarna förstår skillnaden mellan traditionell lineär ekonomi och cirkulär ekonomi. Vidare ska deltagarna förankra och konkretisera sin förståelse i en verklig eller fiktiv egen affärsmodell som bygger på cirkulära flöden.  
 
Förverkligande:
Kursen förverkligas i form av bandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle under december månad 2024. Allt kan alltså göras vid de tidpunkter som passar deltagaren bäst. 
 
Tidpunkt:
2-31.12.2024 
 
Några rubriker:

  • Hur skiljer sig cirkulär ekonomi från en lineär ekonomi? 
  • Varför måste vi skyndsamt åstadkomma cirkulära kretslopp?
  • Cirkulär Business Canvas som verktyg. 

Bedömning:
Godkänd/kompletteras/underkänd 
 
Litteraturförslag:
Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande: 

  • Kossila, L. (2020) Cirkulära materialflöden i praktiken: 12 tillämpningar på små och stora företag, Lund Studentlitteratur Ab. 
  • Kossila, L. (2021) Cirkulär logistik : praktiska exempel på cirkulär supply chain management, Lund, Studentlitteratur Ab. 
  • Hedenmark, M., Frick P. (2016) Vad är cirkulär ekonomi? e-bok, Re-Makers. 
  • Weetman, C. (2021) A circular economy handbook : how to build a more resilient, competitive and sustainable business, London UK, Kogan Page. 

Lärare/kontaktperson:
Roger Nylund roger.nylund@novia.fi, 050 527 2281