Teknik och sjofart

Grunderna i hållbarhet och cirkulär ekonomi, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
5.4.2024 08:00 - 25.8.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
2.9.2024 - 30.9.2024

Hållbarhet och cirkulär ekonomi som begrepp är i dag riktiga ”buzzwords”. I den här kursen ska vi försöka reda ut begreppen och framförallt konkretisera vad de kan betyda för din egen organisation. Mänskans påverkan på ekosystemet och de ändliga naturresurserna utgör stora utmaningar för mänskligheten. En del ser bara kostnader och besvär, andra ser stora möjligheter att göra något bra och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft. Vi satsar givetvis på möjligheter och utveckling. 

Denna kurs är en del av en helhet bestående av totalt 4 kurser som resulterar i 10 sp. Inom helheten får du bekanta dej med olika dimensioner av hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Detta är starten med grunderna och begreppen inom hållbarhet, 3 sp. I nästa kurs ser vi närmare på social hållbarhet i arbetslivet, 2 sp, som hjälper företag att rekrytera och behålla kompetent personal. Vidare ska vi se på cirkulär design, 3 sp, hur man kan skapa hållbarhet från grunden. Slutligen ska vi sammanfatta allt i cirkulära affärsmodeller, 2 sp, där det finns stora möjligheter i dag.

Kurserna bygger upp en förståelse steg för steg, men de kan även läsas och avläggas enskilt. Föreläsningarna är bandade så allt kan göras på tider som passar den studerande bäst.

Om du önskar delta i alla kurser i denna helhet så bör du anmäla dig till varje kurs skilt för sig. 
________________________________________________________________________________________________________
 
Målgrupp:
Ledare och experter på olika nivåer inom industri och näringsliv. 
 
Lärandemål:
Målet är att deltagarna har en grundläggande kännedom om begrepp och tankesätt inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vidare ska deltagarna förankra och konkretisera dessa frågor i en konkret företagsmiljö, helst den egna.  
 
Förverkligande:
Kursen förverkligas i form av bandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle under september månad 2024. Allt kan alltså göras vid de tidpunkter som passar deltagaren bäst. 
 
Tidpunkt:
2-30.9.2024 
 
Några rubriker:

  • Jordens resurser är ändliga, ekonomisk tillväxt oändlig, hur går det ihop? 
  • Vad måste vi sluta göra och vad måste vi börja göra?  
  • Centrala begrepp och grundläggande principer inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. 
  • Livscykelanalys för varor och tjänster. 
  • CO2 beräkningar, vad är det och varför behöver små och medelstora företag hantera sådant?
  • Vad kan då allt detta i praktiken innebära för ett litet eller medelstort företag? 

Bedömning:
Godkänd/kompletteras/underkänd 
 
Litteraturförslag:
Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande: 

  • Hedenmark, M., Frick P. (2016) Vad är cirkulär ekonomi? e-bok, Re-Makers. 
  • Granqvist, P. (2012) CSR i praktiken: hur företag jobbar med hållbarhet för att förtjäna pengar, e-bok. 

Lärare/kontaktperson:
Roger Nylund, roger.nylund@novia.fi, 050 527 2281