Teknik och sjofart

Cirkulär design, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
5.4.2024 08:00 - 29.9.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
1.10.2024 - 30.11.2024

I en cirkulär ekonomi ger design oss utmaningar att tänka helt nytt, med syftet att minska avfall och föroreningar samt främja återanvändning och återvinning av material. Cirkulär design berör oss alla, inte bara dem som arbetar med formgivning. Cirkulär design är det som händer i planeringsskedet, vid ritbordet, när förutsättningarna bestäms – därför behöver det skedet vara högprioriterat för att cirkularitet ska bli verklighet. Den cirkulära designen ger oss ett nytt sätt att tänka gällande materialanvändning och planeringen av hela produktens livscykel. En av de stora nya frågorna är vad som händer efter att produkten använts. Det här är exempel på frågor som tas upp i kursen. Vidare tas designtänk inom planering, strategiarbete och ledning upp som viktiga ingredienser för grön omställning. 

Denna kurs är en del av en helhet bestående av totalt 4 kurser som resulterar i 10 sp. Inom helheten får du bekanta dej med olika dimensioner av hållbarhet och cirkulär ekonomi.

I första kursen såg vi på grunderna och begreppen inom hållbarhet, 3 sp. I andra kursen såg vi närmare på social hållbarhet i arbetslivet, 2 sp, som hjälper företagen att rekrytera och behålla kompetent personal. I denna kurs ska vi se på cirkulär design, 3 sp, hur man kan skapa hållbarhet från grunden. Slutligen ska vi sammanfatta allt i cirkulära affärsmodeller, 2 sp, där det finns stora möjligheter i dag.

Kurserna bygger upp en förståelse steg för steg, men de kan även läsas och avläggas enskilt. Föreläsningarna är bandade så allt kan göras på tider som passar den studerande bäst.

Om du önskar delta i alla kurser i denna helhet så bör du anmäla dig till varje kurs skilt för sig. 
________________________________________________________________________________________________________
 
Målgrupp:
Experter, designers och ledare på olika nivåer inom industri och näringsliv. 
 
Lärandemål:
Målet är att deltagarna förstår designens avgörande roll i omställningen mot en cirkulär ekonomi samt designens roll i inte enbart i produktdesign utan också i förbättrade materialflöden, systemtänk, processer och strategisk planering. Vidare ska deltagarna förankra och konkretisera dessa frågor i en konkret företagsmiljö, helst den egna.  
 
Förverkligande:
Kursen förverkligas i form av bandade föreläsningar på Teams, övrigt virtuellt undervisningsmaterial, litteraturstudier och ett individuellt projektarbete kopplat till design tänkande och förändringsprocesser. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle under november månad 2024. Allt kan alltså göras vid de tidpunkter som passar deltagaren bäst. 
 
Tidpunkt:
1.10-30.11.2024 (exakta datum meddelas närmare kursstart) 
 
Några rubriker: 

  • Introduktion till cirkulär design och exempel på cirkulära tankesätt 
  • Cirkulär design som avgörande verktyg för cirkulär ekonomi 
  • Cirkulär design för förändringsprocesser, strategiarbete, tjänsteproduktion och en helt ny generation produkter
  • Material och livscykler; eliminera – cirkulera – regenerera 

Bedömning:
Godkänd/kompletteras/underkänd 
 
Litteraturförslag:
Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande litteratur som förstudier: 

  • Carlsson, R. (2020) Exponentiell klimatomställing. 
  • Rockström, J., Gaffney O., Randers J., Dixon-Declève S., Stoknes P.E., Ghosh J. En jord för alla (2023), Natur och kultur. 

Lärare/kontaktperson:
Emma Westerlund, emma.westerlund@novia.fi, 050 323 8997

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols).