Teknik och sjofart

Social hållbarhet i arbetslivet, 2 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
5.4.2024 08:00 - 22.9.2024 23:59
Omfattning
2 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
1.10.2024 - 31.10.2024

Kompetensförsörjning är den stora utmaningen för allt flera företag i dag. Hur ska man locka duktiga medarbetare och hur ska man få dem att stanna och engagera sig? Det får du veta i den här kursen. De här frågorna är tätt förknippade med arbetshälsa och social hållbarhet i arbetslivet vilket vi ska försöka visa. 

Denna kurs är en del av en helhet bestående av totalt 4 kurser som resulterar i 10 sp. Inom helheten får du bekanta dej med olika dimensioner av hållbarhet och cirkulär ekonomi.

I första kursen såg vi på grunderna och begreppen inom hållbarhet, 3 sp. I denna kurs ser vi närmare på social hållbarhet i arbetslivet, 2 sp, som hjälper företag att rekrytera och behålla kompetent personal. Vidare ska vi se på cirkulär design, 3 sp, hur man kan skapa hållbarhet från grunden. Slutligen ska vi sammanfatta allt i cirkulära affärsmodeller, 2 sp, där det finns stora möjligheter i dag.

Kurserna bygger upp en förståelse steg för steg, men de kan även läsas och avläggas enskilt. Föreläsningarna är bandade så allt kan göras på tider som passar den studerande bäst.

Om du önskar delta i alla kurser i denna helhet så bör du anmäla dig till varje kurs skilt för sig. 
________________________________________________________________________________________________________
 
Målgrupp:
Ledare och experter på olika nivåer inom industri och näringsliv. 
 
Lärandemål:
Målet är att deltagarna har en grundläggande kännedom om begrepp, tankesätt och åtgärder för att stärka en social hållbarhet. Vidare ska deltagarna förankra och konkretisera dessa frågor i en konkret företagsmiljö, helst den egna.  
 
Förverkligande:
Kursen förverkligas i form av bandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle under oktober månad 2024. Allt kan alltså göras vid de tidpunkter som passar deltagaren bäst. 
 
Tidpunkt:
1-31.10.2024
 
Några rubriker:

  • Vad menas med social hållbarhet och varför berör det oss? 
  • Hur kan vår organisation locka duktiga medarbetare och engagera dem? 
  • Den unga generationen på arbetsmarknaden är faktiskt annorlunda. Vi ska diskutera några saker som ställer nya krav på arbetsgivarna. 
  • Kopplingarna mellan social hållbarhet, etik, mänskosyn och politik. 

Bedömning:
Godkänd/kompletteras/underkänd 
 
Litteraturförslag:
Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande: 

  • Gullikson, H., Holmgren, U. (2021) Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende och teknik, Lund, Studentlitteratur Ab. 
  • Granqvist, P. (2012) CSR i praktiken: hur företag jobbar med hållbarhet för att förtjäna pengar, e-bok. 

Lärare/kontaktperson:
Roger Nylund, roger.nylund@novia.fi, 050 527 2281 

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols).