Redo för lite fortbildning? Novia erbjuder aktuell fortbildning inom teknik

26.6.2024
Ingenjör (YH) Fortbildning Nyhet
man vid dator, kreatör

Institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia erbjuder aktuell fortbildning för personer i arbetslivet. Fortbildningarna nedan erbjuds online och är kostnadsfria. 

Våren 2024

Hösten 2024

Batteriteknik

Cirkulär ekonomi och digitalisering

Hållbarhet i byggbranschen

 

Mera information om kurser och anmälan finns under fortbildning på Novias hemsida.