Redo för lite fortbildning? Novia erbjuder aktuell fortbildning inom teknik

3.4.2024
Ingenjör (YH) Fortbildning Nyhet
man vid dator, kreatör

Institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia erbjuder aktuell fortbildning för personer i arbetslivet. Fortbildningarna nedan erbjuds online och är kostnadsfria. 

Våren 2024

Hösten 2024

Mera information om kurser och anmälan finns under fortbildning på Novias hemsida

https://www.novia.fi/utbildning/oppna-yh-och-fortbildning/kurssokningssida/