Renoveringsbyggande

Hållbart renoveringsbyggande, 20 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
23.4.2024 08:00 - 25.8.2024 23:59
Omfattning
20 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
1.10.2024 - 31.5.2025

Yrkeshögskolan Novia erbjuder kostnadsfri onlineutbildning i hållbart renoveringsbyggande

Fastighets- och byggsektorns potential för utsläppsminskningar är stor. För att förverkliga potentialen krävs en ökning av kompetensen inom hela sektorn samt starkt samarbete mellan branschens aktörer. Renovering och underhåll av befintliga byggnader spelar en viktig roll i hållbart byggande.

Utbildningspaketet svarar för sin del på utmaningarna i den strukturella förändringen relaterade till den gröna omställningen genom att öka kompetensen inom renoveringsbyggande, cirkulär ekonomi och skydd av biologisk mångfald. Kontinuerligt lärande gynnar både studerande och arbetsgivaren. När det gäller vissa kurser kan kunskaperna fördjupas genom att man genomför ett arbetslivsinriktat projektarbete, vilket gör det möjligt för studerande att omsätta sina kunskaper i praktiken på sin arbetsplats.

Vi uppmuntrar också institutioner inom yrkesutbildning att utveckla sina färdigheter på ett sådant sätt att undervisningspersonal är redo att ta hänsyn till de nya kunskapsbehoven inom grundutbildningen.

Studierna är utformade för att genomföras vid sidan av arbetet som distansstudier. Det är möjligt för den studerande att välja antingen hela kurspaketet (20 sp) eller att välja enskilda kurser (1–3 sp/kurs). Kurspaketet har utformats i samarbete med bl.a. RTT, RKL ry. Branschens experter och gästföreläsare används i undervisningen.

Kurspaketet ordnas också på finska!

Kurser och tidtabeller:

Hösten 2024

1.     Introduktion till regelverket av renoveringsbyggande (2 sp), vecka 40–44 (OBS! Kursen startar tisdagen 1.10.2024 kl. 17.00 online)

2.     Renoveringsbyggandets kvalitetshantering (2 sp), vecka 44–47

3.     Miljöinformation och beräkning av koldioxidavtryck i renoveringsbyggande (2 sp), vecka 47–51

4.     Beaktande av biologisk mångfald vid byggande (2 sp) och projektarbete (1 sp), vecka 50–3

Våren 2025

5.     Investeringskalkyler och livscykelbedömningar (1 sp), vecka 2–5

6.     Konditionsbedömningar, skadliga ämnen och förundersökningar inom renoveringsbyggande (2 sp), vecka 5–8

7.     Kunskap om material och användning av återvunnet material (2 sp), vecka 4–11

8.     Rivningsarbete och rivningskartläggning (1 sp), vecka 12–14

9.     Mot avfallsfria byggarbetsplatser (1 sp), vecka 15–17

10. Hur man beställer ett renoveringsprojekt på ett hållbart sätt, med hänsyn till kriterierna och kraven i offentliga upphandlingar (3 sp), vecka 15–22

Kursbeskrivningarna kommer att uppdateras under genomförandet.

Utbildningen startar i september 2024 och avslutas i maj 2025. Studierna är avgiftsfria men ger inte rätt till studiesociala förmåner.

I slutet av augusti får de anmälda mer information på ett allmänt informationstillfälle som ordnas online via Teams.

Välkomna med!

Kontakt:

Kenneth Julin, kenneth.julin@novia.fi

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols).