Renoveringsbyggande

Kestävän korjausrakentamisen täsmäkoulutus, 20 op

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
16.4.2024 08:00 - 25.8.2024 23:59
Omfattning
20 sp
Språk
Finska
Tidpunkt
1.9.2024 - 31.5.2025

Kiinteistö- ja rakennussektorin päästövähennyspotentiaali on suuri. Jotta potentiaalista päästään toteumaan, tarvitaan osaamisen kasvattamista koko sektorilla sekä vahvaa yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Korjausrakentamisella ja rakennetun ympäristön kunnossapidolla on merkittävä rooli kestävässä rakentamissa.

Koulutuspaketti vastaa omalta osaltaan vihreään siirtymään liittyvän rakennemuutoksen haasteisiin lisäämällä asiantuntemusta korjausrakentamisen, kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisen osalta. Jatkuva oppiminen hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa. Tiettyjen kurssien kohdalla johdantokurssin osaamista voi syventää työelämälähtöisen projektityön toteuttamisella, mikä mahdollistaa opitun viemisen käytäntöön opiskelijan työpaikassa. Kannustamme myös ammatillisia oppilaitoksia kehittämään osaamistaan siten, että opetushenkilöstöllä on valmius huomioida uudet tietotarpeet perusopetuksessa.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa verkko-opintoina. Opiskelijan on mahdollista valita joko koko koulutuspaketti (20 opintopistettä) tai koostaa yksittäisistä kursseista (1-3 opintopistettä/kurssi) haluamansa kokonaisuus. Kurssikokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä mm. Rakennustuoteteollisuus RTT:n, RKL ry:n kanssa, ja toteutuksessa hyödynnetään asiantuntijoita ja vierailijaluennoitsijoita. Sama kurssikokonaisuus tullaan järjestämään myös ruotsinkielisenä. 

 

Kurssit ja aikataulut

Syksy 2024          

1.      Johdatus korjausrakentamisen sääntely-ympäristöön (2 op), viikko 36–40

2.      Korjausrakentamisen laadunhallinta (2 op), viikko 39–43

3.      Ympäristötieto ja hiilijalanjäljen laskenta korjausrakentamisessa (2 op), viikko 43–47 

4.      Luonnon monimuotoisuuden huomiointi rakentamisessa (2 op) & projektityö (1 op), viikko 45–49

5.      Investointilaskelmat ja elinkaariarvioinnit (1 op), viikko 47–50 

6.      Kuntoarviot, haitta-aineet ja esiselvitykset korjausrakentamisessa (2 op), viikko 48–51

 

Kevät 2025

7.      Materiaalituntemus, haitalliset aineet, uusiomateriaalien käyttö ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö (2 op) & projektityö (1 op), viikko 4–11

8.      Purkutyöt ja purkukartoitus (1 op), viikko 12–14

9.      Kohti jätteettömiä rakennustyömaita (1 op), viikko 15–17

10.    Kuinka tilata korjausrakentamishanke kestävästi, kriteeristön ja vaatimusten huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa (3 op), viikko 15–22

 

Kurssikuvaukset päivittyvät vielä toteutuksen aikana.

Koulutukset alkavat syyskuussa 2024 ja päättyvät toukokuussa 2025. Opinnot ovat maksuttomia, mutta eivät oikeuta opintososiaalisiin etuihin. 

Novian ammattikorkeakoulu on ruotsinkielinen korkeakoulu, mikä tarkoittaa, että hallintojärjestelmät ja yleiset informaatiot toimitetaan ruotsiksi ja englanniksi. 

Klikkaa sivun ylälaidassa olevaa "Anmälan" kuvaketta niin pääset suomenkieliselle ilmoittautumissivulle. Ilmoittaudut tällä koko 20 op:n kurssikokonaisuuteen mutta voit halutessasi sitten jatkossa valita itsellesi kiinnostavat kurssit. 

Elokuun loppupuolella lähetämme kaikille ilmoittautuneille osallistumislinkit Teams-etäyhteyteen yleistä infotilaisuutta varten.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Tiedustelut ja yhteyshenkilö: 
Kimmo Koivisto, kimmo.koivisto@novia.fi 
Puh: +358447805574