Skolbildningsspråk

Då du har sökt studieplats via Studieinfo.fi har du uppgett ditt skolbildningsspråk på ansökningsblanketten. Den uppgiften överförs till Novias studieregister och avgör bl.a. hurudana språkstudier du skall avlägga inom ramen för din examen. Det är därför ytterst viktigt att vi har korrekt uppgift om ditt skolbildningsspråk redan från början av din studietid.

Ditt skolbildningsspråk bestäms i regel utgående från det språk som du har läst som modersmål på ditt avgångsbetyg från finländsk grundskola (åk 9) eller finländskt gymnasium. Modersmålskurser inom en yrkesinriktad grundexamen (yrkesskola) eller IB/EB/RP-examen anger inte skolbildningsspråk. Ifall du har gått i grundskola och/eller gymnasium utanför Finland bestäms ditt skolbildningsspråk inte utgående från vilka modersmålskurser du har läst inom dessa utbildningar. Skolbildningsspråk bestäms enbart utgående från utbildning som har avlagts i Finland enligt ovan (finländsk grundskola, finländskt gymnasium).

Ifall du vill kontrollera eller korrigera uppgiften om ditt skolbildningsspråk, eller annars har frågor gällande skolbildningsspråket, vänligen kontakta studerandeservice@novia.fi.