Mottagande av studieplats 2019

28.6 - Resultat av antagningen publiceras och sökande bör få meddelande om studieplats 

Novia antar en del av de studerande enbart på basen av studentexamensbetyg (30 % av nybörjarplatserna). Detta är branscherna naturbruk/bioekonomi, teknik och företagsekonomi. De kommande åren kommer direktantagning på basen av betyg att utökas till fler branscher. De sökande som antas på detta sätt behöver inte delta i urvalsprov till den utbildning de är antagna till. Ett e-postmeddelande sänds till dem som blir antagna. Det går också att kontrollera i Min Studieinfo i webbportalen studieinfo.fi om man har blivit erbjuden en studieplats.

Alla som har ansökt om studieplats vid Novia med studiestart hösten 2019 får besked om resultatet av antagningen senast 28.6. Du som har antagits som studerande ska särskilt meddela om du tar emot sin studieplats senast 8.7. kl. 15. Tidtabellen är den samma för landets alla yrkeshögskolor och universitet varför det kan löna sig att invänta besked från alla de utbildningar du har sökt till innan du meddelar vilken studieplats du vill ta emot. 

OBS! Andra tidtabeller och regler gäller i tilläggsansökan. Kolla följande sida för närmare information. 

Meddelandet om mottagande av studieplats 

Om du har blivit antagen som studerande och du har en finskt personbeteckning (DDMMYY-XXXX), kan du logga in till Min Studieinfo-tjänst och ta emot den erbjudna studieplatsen via webben genom att använda dig av nätbankskoder eller Mobil id. Samtidigt skall du närvaro- eller frånvaroanmäla dig för det första studieåret (se nedan).

Om du har blivit antagen som studerande men saknar en finskt personbeteckning, kommer du att få ett mail med en säker länk genom vilken du kan motta din studieplats på Min Studieinfo-tjänst. Detta email sänds till den emailadress som du uppgav i din ansökan. Vänligen kontakta Novias antagningsservice om din emailadress har ändrats. Samtidigt som du mottar studieplatsen kan du närvaro- eller frånvaroanmäla dig för det första studieåret (se nedan).

Om du inte har möjlighet att använda dig av Min Studieinfo-tjänst för att ta emot den erbjudna studieplatsen, kan du kontakta antagningsservice@novia.fi. Antagningsservice sänder dig då en blankett, med vilken du kan bekräfta den erbjudna studieplatsen.

Ditt meddelande om mottagande av studieplats är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom utsatt tid, förlorar du studieplatsen.

Rätten att köa kan utnyttjas till och med 31.7 kl. 15 av sökande som antagits senast 28.6.

Antagningsdatumet anger om du kan ställa dig i kö för en reservplats. Du har rätt att köa till ett högre ansökningsmål ifall du senast 28.6 antagits som studerande. Rätten att köa är i kraft till 31.7 kl. 15. Om du blir antagen till den plats som du köar till före detta datum, blir den din slutliga studieplats. I annat fall blir din slutliga studieplats den utbildning som du meddelat att du tar emot om du inte antas till utbildningen du köar till. Inom gemensam ansökan till högskolorna kan du endast köa till ett högre ansökningsmål. Det innebär att om du blivit antagen till ditt andra ansökningsmål, kan du inte ställa dig i kö eller bli antagen till ditt tredje eller sjätte ansökningsmål. Sökande som antagits 28.6 eller senare har inte rätt att köa.

Information om att ta emot sin första studieplats vid en högskola finns här.