Bildkonstnär (YH), bildkonst

info
Examen: Bildkonstnär (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Mål

Att vara konstnär förknippas ofta med frihet. Bildkonst handlar om visuell kommunikation, här kan du utveckla ditt eget kreativa tänkande och personliga uttryck. Som bildkonstnär kan du jobba på det klassiska sättet med egen ateljé, eller som lärare, expert eller illustratör. Du kan också sikta in dig på samhällskonsten, en växande bransch där du är med och förverkligar allt från evenemang till konsultuppdrag och projektarbeten.

Utbildningens innehåll

Inom bildkonsten finns inga gränser – vi uppmuntrar individuellt tänkande och kreativa lösningar. Här får du lära dig grunderna i måleri, grafik, fotografi, teckning och skulptur. Vi erbjuder även kurser i film, media- och videokonst, installations- och rumskonst, ljudkonst, relationell estetik och performance. Du får tillgång till en egen ateljé i Campus Allegro. Under de fyra åren finns tid och möjlighet att fördjupa dig i de tekniker du själv är intresserad av – du kan helt enkelt välja de bästa bitarna. Innehållet i utbildningen styrs långt av dina egna idéer och visioner, medan läraren fungerar som guide och tutor. En stor del av studierna är praktisk konstutövning, men i utbildningen ingår även teoretiska ämnen som konsthistoria och kulturkunskap. Samtidskonsten med dess konstarter och tekniker är viktiga. Du kan också delta i Artist Talks med yrkesutövande konstnärer och diskutera yrkesrelaterade frågor.

Utbildningen är den enda svenskspråkiga utbildningen för bildkonst på högskolenivå i Finland. Studierna är avgiftsfria men du står själv för materialkostnader.

Val av huvudämne eller specialisering

Genom att själv välja fokusområde och teknik, och tack vare individuell handledning, kan du skapa en utbildning som intresserar just dig. Målet med studierna är att ge dig den breda konstnärliga kompetens som behövs för att du ska klara dig i branschen.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • valfria studier
  • praktik, 30 sp
  • examensarbete, 15 sp

Verkstadskurserna väljs främst under det första och andra läsåret, medan teorikurserna är utspridda under alla fyra studieåren. Under andra och tredje året arbetar du med ditt eget fördjupningsområde och ditt examensarbete. Praktiken (30 sp) sker oftast under flera kortare perioder.

Karriärmöjligheter

Framtidens bildkonstnärer har många valmöjligheter, och det betyder samtidigt att du behöver vara mångkunnig. Du kan jobba som traditionell konstnär i en egen ateljé eller verkstad, eller arbeta med projekt för uppdragsgivare som kommuner, företag och föreningar. Offentlig konst och illustratörsuppdrag för spelindustrin och digital design är väldigt efterfrågat just nu. Många bildkonstnärer har egna företag och jobbar som frilansande konstnärer.

Kompetens

Den som avlagt yrkeshögskoleexamen är behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationell verksamhet

Vill du se världen? Våra studerande har fina möjligheter att studera utomlands. Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret. Bildkonsten har många partnerskolor och du kan själv välja en högskola vars innehåll och undervisning passar just dina studier.

Examensarbete

Examensarbetet ger dig en chans att knyta kontakter till branschen. Examensarbetet kan bestå av interna eller externa beställningsarbeten eller samarbetsprojekt. Det kan vara ett eget evenemang, en kollektion eller en konstnärlig produktion. Du kan också göra en egen portfolio. Din uppgift är att planera, genomföra och slutföra arbetet, som sedan ställs ut. Till examensarbetet hör också en kompletterande textdel.

Samarbete med andra aktörer

Vi samarbetar både med andra utbildningar och med föreningar, festivalarrangörer, organisationer, institutioner, städer, kommuner och företag. Idéer från våra studerande har resulterat i allt från festivaler till workshoppar. Om du vill engagera dig är det mesta möjligt!

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska, men enskild handledning och föreläsningar förekommer ibland även på finska eller engelska. Skriftliga arbeten och tentamen kan enligt överenskommelse även göras på finska och engelska.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka dig vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.