Bioekonomi

Från utbildningarna inom bioekonomi utexamineras sakkunniga för utveckling av miljö och landsbygd och arbetet utförs i närkontakt med naturen enligt principerna för hållbar utveckling. Utbildningen förverkligas genom intensiv interaktion och via samarbete med näringslivet. Utbildningen ger studerande en naturnära utbildning. Utexaminerade får ett yrke där naturens villkor och hållbarhetsprinciperna utgör en viktig grund. All svenskspråkig utbildning inom bioekonomi på yrkeshögskolenivå i Finland finns samlad i Raseborg. Utbildningen har två olika profileringar, agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH). Under ansökningsprocessen görs en intresseanmälan till profileringarna som leder till följande examina:

Novia erbjuder följande utbildningar inom området bioekonomi 

 

Novia erbjuder även följande utbildningar inom området bioekonomi på engelska