Bioekonomi

Från utbildningen bioekonomi utexamineras sakkunniga för utveckling av miljö och landsbygd och arbetet utförs i närkontakt med naturen enligt principerna för hållbar utveckling. Utbildningen förverkligas genom intensiv interaktion och via samarbete med näringslivet.

Utbildningen inom bioekonomi ger studerande en naturnära utbildning. Utexaminerade får ett yrke där naturens villkor och hållbarhetsprinciperna utgör en viktig grund. All svenskspråkig utbildning inom bioekonomi på yrkeshögskolenivå i Finland finns samlad i Raseborg.

Utbildningen inom bioekonomi har två olika profileringar, agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH). Profileringarna miljöplanerare (YH) och hortonom (YH)  har ingen antagning hösten 2017. Under ansökningsprocessen görs en intresseanmälan till profileringarna som leder till följande yrken:

Novia erbjuder följande utbildningar inom området bioekonomi


Novia erbjuder även följande utbildningar inom området bioekonomi på engelska