Konst och kultur

Kreatörsverkstad, 27 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
1.11.2023 08:00 - 31.8.2024 23:59
Omfattning
27 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
18.12.2023 - 31.12.2024

Kulturbranschen, liksom många andra branscher i arbetslivet, förändras i snabb takt. Den snabba förändringstakten ställer nya krav på kompetenser och färdigheter hos frilansande och företagande kulturskapare.

Är du intresserad av att fördjupa ditt kunnande i ämnen som arteprenörskap, digitalisering och hållbarhet, och rustas med färdigheter som arbetslivet efterfrågar idag?

Då har du möjlighet att anmäla dig till fortbildningshelheten Kreatörsverkstaden som erbjuder ett flertal kurser som fördjupar sig i bl.a. hållbarhetsfrågor, digital kompetens och yttre och inre entreprenörskap. Målsättningen med Kreatörsverkstaden är att rusta professionella kulturskapare med färdigheter som stärker den yrkesspecifika karriären och positionen på arbetsmarknaden. Som deltagare kan du välja att gå hela fortbildningshelheten eller delar av den, d.v.s. enbart enskilda kurser. Kursinnehållet är förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle. Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle. Fortbildningshelheten är avgiftsfri.

Kurshelheten som innehåller 9 fristående kurser kommer erbjudas över två tidsperioder, vt 18.12.2023–31.5.2024 och ht 26.8.2024–31.12.2024. Du kan anmäla dig när som helst innan 31.8.2024 och väljer själv om du går kurserna på våren eller på hösten. Varje kurs är tillgänglig digitalt under två veckor (se upplägg för våren 2024 nedan). Under den perioden förväntas de studerande tillgodogöra sig material och lämna in uppgifter kopplade till kursen.

Anmälningstid:
kontinuerligt fr.o.m. oktober 2023

Omfattning:
9 x 3 sp

Språk:
svenska och engelska

Tidpunkt:
december 2023 – december 2024

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Eero Paalanen: eero.paalanen@novia.fi
Ida Britta Petrelius: idabritta.petrelius@novia.fi

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

ARTEPRENÖRSKAP

18 december 2023: Kreatör och entreprenör, 3 sp  (föreläsning på engelska)

8 januari 2024: Kreatörens juridik, 3 sp

22 januari 2024: Projekt och evenemang, 3 sp (föreläsning på engelska)

DIGITALISERING

5 februari 2024: Digitala marknadsföringsmöjligheter, 3 sp

19 februari 2024: Digitala kulturupplevelser och publikarbete, 3 sp (föreläsningar på svenska och engelska) 

4 mars 2024: Kreativt arbete i digitala miljöer, 3 sp

HÅLLBARHET

18 mars 2024: Hållbarhet för kreatören, 3 sp

1 april 2024: Hållbara kulturupplevelser, 3 sp

15 april 2024: Kultur och hållbarhet i samhället, 3 sp

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.